• Slika prva

Osnovni podaci

Matična kuća Družbe Kćeri Milosrđa TSR Sv. Franje je u Blatu na Korčuli.  Družba je papinskog prava i Vrhovna uprava je u Rimu. Oko 350 njenih članica djeluje u pet provincija: hrvatskoj, talijanskoj, argentinskoj, peruanskoj, paragvajskoj, koje su rasprostranjene u dvanaest zemalja: Hrvatskoj, Sloveniji, Vojvodini, BiH, Italiji, Rumunjskoj, Njemačkoj, Kanadi, Argentini, Paragvaju, Čileu i Perüu.

Hrvatska provincija Krista Kralja sa provincijalnim sjedištem u Zagrebu ima 29 zajednica u kojima djeluje oko 150 sestara.

Kćeri Milosrđa svoje poslanje u Crkvi nastoje ispuniti svjedočenjem milosrdne ljubavi nebeskog Oca, nasljedujući raspetoga Isusa po uzoru sv. Franje  Asiškoga i svoje blažene utemeljiteljice. Družbinu karizmu sestre oživotvoruju u odgoju i izobrazbi djece i mladih, napose siromašnih, vjerskoj pouci i župnom pastoralu, u apostolatu milosrđa i misijama; u franjevačkom sestrinstvu uzajamne ljubavi, jednostavnosti, žrtvenosti, radinosti i životne radosti, vjerne Crkvi i njezinim Pastirima i zalažući  se za dostojanstvo ljudske osobe.

Duhovno središte provincije je svetište blažene Marije Propetog u Blatu na Korčuli.

 

 

© 2018 DKM
Izrada web stranica: Dedal komunikacije