Prisutni u svijetu

 

Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje djeluje u tri provincije:
Hrvatska – Provincija Krista Kralja
Argentina / Čile / Peru – Provincija Presvetog Srca Isusova
Paragvaj – Provincija Uznesenja Marijina
 

Misijska zajednica u Kubi je pod upravom Provincije Uznesenja Marijina, a misijska zajednica u Kongu pod upravom Provincije Presvetog Srca Isusova.

Pod izravnom vrhovnom upravom je vrhovna kuća u Rimu i zajednice u Fonte Nuova (Italija) i u Satu Mare (Rumunjska).