REDOVNIČKI ODGOJ

REDOVNIČKI ODGOJ

Početna redovnička formacija usredotočena je na mladu osobu koja kreće putem vjere i pomaže joj da slobodno i radosno pod utjecajem Božjega Duha, svojim naporom te naravnim i nadnaravnim darovima i uz pomoć stručnih posrednika, postigne svoj osobni i crkveni identitet Kćeri Milosrđa u Crkvi i u svijetu kao učenica evanđelja.

»Poštujući prvenstvo duhovne dimenzije našega poziva« (Pouka, 1. studenoga 1942) trajnom redovničkom formacijom rastemo u duhovnoj, posvetnoj, zajedničarskoj i apostolskoj sastavnici poziva, kao »zaručnice Krista trnjem okrunjena« (Pouka, 15. prosinca 1943). Svoj poziv oživotvorujemo u darivanju trpećem Isusu, utjelovljenu u liku potrebite braće, na slavu nebeskog Oca i osjetljive na potrebe suvremenoga čovjeka, napose na raznolike oblike ljudske ovisnosti.

»Da jedna duša bude primljena u ovu Gospodinovu Družbu, ne zahtijeva se da bude od bogate, plemenite obitelji, da ima veliki miraz, da bude učena, nego da ima pravo zvanje i želju vjerno slijediti Isusa Krista Propetoga, žrtvujući se za ljubav Božju za spas duša. Jer je život ove Družbe posve sličan životu Isusa Krista koji je bio posvećen za slavu svog Oca i žrtvujući se za spasenje duša.

Kćeri mile, kad vas je Gospodin za ovo odabrao i pozvao i dao vam svoj sveti duh i ljubav da ga slijedite, slijedite ga vjerno u radu za slavu Oca i za spasenje duša.« (Bl. Marija Propetog Isusa Petković, Pouka, O zvanju 16. srpnja 1944).

»Naše posvećenje postaje odgovorno poslanje u Crkvi, a to je posvećeno poslanje u znaku svjedočenja, navještaja i služenja« (sv. Franjo).

Redovnički odgoj prvenstveno je sudjelovanje u Očevu djelu, obuhvaća sve dimenzije osobe, cjeloživotno je i svakodnevno pod vodstvom Duha Svetoga. Proces odgoja odvija se tijekom različitih etapa: apostolat zvanja, kandidatura, postulantat, novicijat, juniorat i trajni odgoj.

 

APOSTOLAT ZVANJA

»Neka se svaka sestra osjeća odgovornom za budućnost Družbe. Oduševljenje kojim se živi vlastiti poziv najbolje je sredstvo apostolata zvanja.« (Konstitucije, 72.) Apostolat zvanja prvi je korak po kojemu osoba upoznaje Družbu i sestre. Tijekom cijele godine organiziramo susrete koji će pomoći mladima da u molitvenom ozračju i praćenju otkriju Božji plan za sebe. Djevojke koje se zanimaju za redovnički život pozivamo na sudjelovanje u životu zajedništva i apostolata kako bi u...

pročitaj više
 

KANDIDATURA

»Kandidatura je razdoblje u kojem se djevojka započinje prilagođavati na novi način života u jednoj do naših zajednica« (Direktorij, 73, § 1). Cilj kandidature je praćenje djevojke u njezinu početnom raspoznavanju zvanja kako bi što pouzdanije i smirenije odabrala svoj poziv. Zbog boljeg upoznavanja s redovničkim životom djevojka boravi u određenoj zajednici koja ju prihvaća, sudjeluje u procesu i pomaže joj provjeriti vlastitu motivaciju, sposobnosti i sklonosti kako bi se...

pročitaj više
 

POSTULANTAT

POSTULANTAT

»Reče mu Isus: 'Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom'.« (Mt 19, 21). Postulantat je razdoblje u kojem postulantica preispituje svoje zvanje, postupno se...

pročitaj više
 

NOVICIJAT

»Tako neka pod Gospodnjim vodstvom započnu život pokore, znajući da se svi trajno imamo obraćati. U znak obraćenja i posvećenja evanđeoskom životu neka obuku poniznu odjeću i neka se jednostavno vladaju« (Piž 6). Redovnički život započinje novicijatom koji traje dvije godine. Novicijat je praktična škola sa svrhom uvođenja novakinje u nasljedovanje Krista, živeći zajedništvo života, evanđeoske savjete i misijsko poslanje prema karizmi Družbe. Novakinje se postupno...

pročitaj više
 

JUNIORAT

»Kad završi vrijeme kušnje, neka budu primljeni u poslušnost s obećanjem da će zauvijek održavati ovaj život i pravilo« (PiŽ, 7). Juniorat započinje privremenim redovničkim zavjetovanjem i traje najmanje pet godina. To je razdoblje duhovnoga i intelektualnoga produbljivanja, postupnog uvođenja u život zajednice radi postizanja zdrave ravnoteže između molitve, studija i apostolata, produbljivanja sestrinskog zajedništva življenjem redovničkih zavjeta. Sestre juniorke borave u...

pročitaj više
 

TRAJNI ODGOJ

»Kćeri drage, svakog dana do smrti, moramo se odgajati.« (Bl. Marija Propetog Isusa Petković, Pouka, O strogoj dužnosti redovnice da se usavršava u teološkim znanostima i duhovnom životu, 22. veljače 1942). Sestre cijeloga života brižljivo nastavljaju vlastiti duhovni, znanstveni, kulturni i praktični odgoj, razumno i prikladno. Trajni odgoj omogućuje vjernost posvećenju i shvaćanje vremena i potreba Crkve kako bi sestre bile znak nade, ljubavi i milosrđa u današnjem svijetu....

pročitaj više