POSTULANTAT

»Reče mu Isus: 'Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom'.«

(Mt 19, 21).

Postulantat je razdoblje u kojem postulantica preispituje svoje zvanje, postupno se odgaja i prilagođuje novom načinu života, a zajednica i odgojiteljica prate i pomažu da postulantica postupno otkrije bogatstvo posvećenog života, duha Družbe  i karizme. Vrijeme trajanja postulantata ne traje manje od godinu dana, a ni dulje od dvije godine.

U tom periodu, u Provinciji Krista Kralja, postulanticu u učvršćivanju poziva prati odgojiteljica s. M. Veronika Dunatov. U postulaturi u Provinciji je trenutno Lucija Juričić.

Prethodni
  NOVICIJAT
Sljedeći
KANDIDATURA  
  Kćeri Milosrđa