Djelovanje

 

Družba Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskog reda sv. Franje rođena je u krilu Crkve i svoje poslanje ostvaruje u Crkvi i za Crkvu.
Iz samog naziva Družbe proizlazi zadaća svake pojedine sestre da osobnim posvećenim životom i povjerenim joj apostolatom, svjedoči milosrdnu Očevu ljubav prema svakom čovjeku. Ostvarujući spomenuto, sestre će biti slične Kristu, svome Zaručniku koji je ljubio svakoga i umro za sve ljude.
Ponajprije sestre svjedoče Očevo milosrđe živeći evanđeoske zavjete u sestrinstvu. Dnevna osobna i zajednička molitva i euharistija, izvorišta su Božje blizine i ljubavi koju sestre dalje prenose na djecu i mlade - u vrtićima, školama i župama, kao i na sve one koji su im povjereni u župnom, misijskom i milosrdnom poslanju.

Vrtić Marija Petković ima sjedište u provincijalnoj kući u Zagrebu, a podružnice u Osijeku, Puli, Splitu, Blatu i Čakovcu. U odgoju najmlađih sestre slijede kršćanske vrijednosti, nauk blažene Utemeljiteljice i suvremene pedagoške zahtjeve. Osobita se pažnja i skrb poklanja siromašnoj i odgojno zapuštenoj djeci. Na župama su sestre uključene u najrazličitije oblike župnog pastorala: župna kateheza, vođenje zborova, briga o čišćenju i uresu crkve, sakristanska služba, vođenje Trećeg franjevačkog reda i dr.

Vlastitu karizmu Milosrđa nastojimo promicati okupljanjem djece i mladih u grupe Biseri Očeva milosrđa, a odraslih u Suradnike Kćeri Milosrđa. U školskom vjeronauku u državnim i privatnim školama sestre nastoje u djecu i mlade utkati općeljudske i kršćanske vrijednosti i odgajati ih za poštene građane i angažirane kršćane. U 3 samostana u Hrvatskoj (Šestine, Marinci i Cavtat) sestre nesebično služe starijim i bolesnim osobama, a u svim mjestima gdje žive, posjećuju bolesnike u njihovim domovima. Dvadeset osam naših sestara izvan domovine Hrvatske svjedoči milosrđe Očevo: šest sestara djeluje u BiH (Šikara, Uskoplje), devet sestara u Srbiji (Subotica), devet sestara u Njemačkoj (Hagen, Hengersberg), dvije u Sloveniji (Brežice), a dvije sestre rade s našim iseljenicima u Vancouveru (Kanada).
Karizmu Milosrđa nastojimo Božjom snagom svjedočiti u svakodnevici života.