S Marijom Petković rastimo u milosrđu

S Marijom Petković rastimo u milosrđu

Kateheze o liku i djelu bl. Marije Propetog Isusa Petković

(...) Knjiga S Marijom Petković rastimo u milosrđu knjiga je koja je satkana od elemenata autobiografije blaženice, epizoda iz života redovničke zajednice koju je osnovala te nadahnutih impulsa za nasljedovanje one kršćanske ljubavi i milosrđa kojoj su se i bl. Marija, ali i mnoge njezine nasljednice, u potpunosti podložile, znajući da je to jedini i pravi put nasljedovanja Kristove ljubavi prema čovjeku. Teologija nas, naime, uči da ništa nije tako nenasilno, a tako moćno kao što su prispodobe kojima je Krist naviještao Kraljevstvo Božje. Knjiga koja je pred nama je poput prispodobe koja želi da zakoračimo u nju, kako bismo postali dio nje. Drukčije nije moguće čitati ovu knjigu. Drukčije nije moguće razumjeti život i djelo bl. Marije Petković, ali niti život i djelo sestara redovnica koje se i danas okupljanju oko njezinoga imena, a u njezinim pothvatima i molitvama pronalaze riječi života i pothvate ljubavi od kojih svatko od nas može živjeti. (...)

izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin

 

(...) U izboru sadržaja kateheza autorice su se vodile temeljnim načelima kao što su prilagođenost dobi, funkcionalnosti postupnost i cjelovitost sadržaja. U oblikovanju kateheza prepoznatljiva je trodijelna struktura: uvodni, središnji i završni dio. Ciljevi su jasni, konkretni i prilagođeni dobi. U obradi sadržaja korišten je bogat metodičko-didaktički instrumentarij koji u središte katehetskog procesa stavlja dijete / predadolescenata / adolescenta. Adresati kateheze nisu pasivni primatelji, nego aktivni protagonisti. U obradi sadržaja koristi se deskriptivna, narativna i interpretacijsko-analitička metoda. Budući da se u svim katehezama na posredan ili neposredan način obrađuje lik bl. Marije Propetog Isusa Petković, moglo bi se reći da ponuđene kateheze spadaju u kateheze uzora. Kateheze su obogaćene kreativnim aktivnostima, videozapisima, fotografijama, slikama, dječjim i učeničkim radovima i radnim listovima, koji su uz to lijepo grafički  oblikovani. Iako je riječ o prigodnim katehezama koje su nastale u okviru Jubileja Družbe Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskog reda sv. Franje, njihova vrijednost nadilazi Jubilej. Autorice su se u izboru tema kateheza vodile aktualnim potrebama današnje djece i mladih. Uspješno su izdvojile najvažnije duhovne trenutke iz životnog opusa bl. Marije Propetoga Isusa Petković, aktualizirale ih i pokazale da je duhovna baština Blaženice bogata riznica u kojoj katehete, vjeroučitelji i odgojitelji mogu pronaći zanimljive i primjerene sadržaje koji djeci i mladima nude prikladne odgovore na njihova životna pitanja i duhovna traženja. (...)

prof. dr. sc. Blaženka Valentina Mandarić 
 

PRIRUČNIK

 

MATERIJALI ZA KATEHEZE

 

VRTIĆ

 

OSNOVNA ŠKOLA

 

SREDNJA ŠKOLA