»Tako neka pod Gospodnjim vodstvom započnu život pokore, znajući da se svi trajno imamo obraćati. U znak obraćenja i posvećenja evanđeoskom životu neka obuku poniznu odjeću i neka se jednostavno vladaju« (Piž 6).

Redovnički život započinje novicijatom koji traje dvije godine. Novicijat je praktična škola sa svrhom uvođenja novakinje u nasljedovanje Krista, živeći zajedništvo života, evanđeoske savjete i misijsko poslanje prema karizmi Družbe.

Novakinje se postupno formiraju za djelatnosti koje odgovaraju karizmi Družbe, upoznaju se s naravi, karizmom, duhom, svrhom i povijesti Družbe, sudjeluju u liturgijskim slavljima, njeguju Družbine pobožnosti, prakticiraju sakramentalni život i osobnu molitvu, produbljuju redovnički i posvećeni život postupno shvaćajući značenje zavjeta, aktivno surađuju u izgradnji vlastite zajednice, praktične škole, u kojoj uče uzajamno se poštivati, pomagati i ljubiti.

Za vrijeme novicijata novakinja usvaja obilježja i franjevačkog života, Pravilo i život braće i sestara trećega samostanskog reda sv. Franje, Konstitucije Družbe Kćeri Milosrđa Trećega samostanskog reda sv. Franje i Direktorija Družbe pod vodstvom odgojiteljice.

U Provinciji Krista Kralja kuća novicijata nalazi se u Zagrebu u Šestinama, a odgojiteljica je s. M. Veronika Dunatov. Trenutačno je u novicijatu s. M. Mihaela Andrijević.

 
 
Prethodni
  JUNIORAT
Sljedeći
POSTULANTAT  
  Kćeri Milosrđa