REDOVNIČKI ODGOJ

Početna redovnička formacija usredotočena je na mladu osobu koja kreće putem vjere i pomaže joj da slobodno i radosno pod utjecajem Božjega Duha, svojim naporom te naravnim i nadnaravnim darovima i uz pomoć stručnih posrednika, postigne svoj osobni i crkveni identitet Kćeri Milosrđa u Crkvi i u svijetu kao učenica evanđelja.

»Poštujući prvenstvo duhovne dimenzije našega poziva« (Pouka, 1. studenoga 1942) trajnom redovničkom formacijom rastemo u duhovnoj, posvetnoj, zajedničarskoj i apostolskoj sastavnici poziva, kao »zaručnice Krista trnjem okrunjena« (Pouka, 15. prosinca 1943). Svoj poziv oživotvorujemo u darivanju trpećem Isusu, utjelovljenu u liku potrebite braće, na slavu nebeskog Oca i osjetljive na potrebe suvremenoga čovjeka, napose na raznolike oblike ljudske ovisnosti.

»Da jedna duša bude primljena u ovu Gospodinovu Družbu, ne zahtijeva se da bude od bogate, plemenite obitelji, da ima veliki miraz, da bude učena, nego da ima pravo zvanje i želju vjerno slijediti Isusa Krista Propetoga, žrtvujući se za ljubav Božju za spas duša. Jer je život ove Družbe posve sličan životu Isusa Krista koji je bio posvećen za slavu svog Oca i žrtvujući se za spasenje duša.

Kćeri mile, kad vas je Gospodin za ovo odabrao i pozvao i dao vam svoj sveti duh i ljubav da ga slijedite, slijedite ga vjerno u radu za slavu Oca i za spasenje duša.« (Bl. Marija Propetog Isusa Petković, Pouka, O zvanju 16. srpnja 1944).

»Naše posvećenje postaje odgovorno poslanje u Crkvi, a to je posvećeno poslanje u znaku svjedočenja, navještaja i služenja« (sv. Franjo).

Redovnički odgoj prvenstveno je sudjelovanje u Očevu djelu, obuhvaća sve dimenzije osobe, cjeloživotno je i svakodnevno pod vodstvom Duha Svetoga. Proces odgoja odvija se tijekom različitih etapa: apostolat zvanja, kandidatura, postulantat, novicijat, juniorat i trajni odgoj.

  Kćeri Milosrđa