Aktivnosti za predškolce - Suprotnosti

Ne bojim se čovjeka koji je 10 000 udaraca vježbao po jedanput, ali me je strah onoga koji je jedan udarac izvježbao 10 000 puta.

Bruce LeePripremile:
teta Gordana i teta Jasna

Suprotnosti

Roditelj započinje rečenicu, a dijete treba dovršiti rečenicu dopunjavanjem riječi suprotnog značenja. Za zabavan način učenja suprotnosti, možete iskoristiti slikovne materijale za vježbu.

GOTOVI PRIMJERI:

Limun je kiseo, a šećer je ...

Kamen je tvrd, a jastuk ...

Sladoled je hladan, a čaj je ...

Brusni papir je hrapav, a papir za pisanje je...

Autocesta je široka, a šumski put je ...

Zec trči brzo, a puž puže...


Mnoštvo materijala za uočavanje suprotnosti nalazimo u svakodnevnom životu i u stvarima koje nas okružuju. Tako možete jednostavno sjediti u sobi i promatrati stvari oko sebe te ih definirati kao visoke, velike, debele, pune, a nasuprot njima pronalaziti stvari koje su niske, male, tanke, prazne i slično. Dobro je odmah pronalaziti suprotnosti i imenovati ih.
Ujedno možete sa svojim djetetom razlikovati visoko i veliko, malo i nisko, tanko i usko i slično.

Iskoristite uočavanje suprotnosti za igru: roditelj imenuje djetetu nešto što je naprimjer debelo (Ova knjiga je debela) a dijete treba odgovoriti roditelju i imenovati nešto što je tanko (A ova knjiga je tanka). Tada dijete uočava nešto debelo, a roditelj mu odgovara i imenuje nešto tanko. Učestalim igranjem, može roditelj dati djetetu i krivi odgovor i pratiti hoće li dijete to uočiti, te tražiti ispravan odgovor od djeteta.

U galeriji imate i slikovne predloške za vježbu.

Galerija slika

Aktivnosti za predškolce - Suprotnosti
Aktivnosti za predškolce - Suprotnosti
  Dječji vrtić Marija Petković