Radovi simpozija Marija Propetog Isusa Petković Službenica Božja

Priredile sestre Kćeri Milosrđa, Rim, Kćeri Milosrđa T.S.R. sv. Franje, 1991., 92 str.

Drugi simpozij o liku i apostolskom djelu Majke Marije Propetog Isusa Petković održan je u Rimu na Papinskome sveučilištu Antonianum 19. listopada 1991. godine povodom 25. obljetnice smrti Službenice Božje, a uoči stote obljetnice njezina rođenja. Pet predavanja ponudila su nove elemente za dublje poznavanje bogatog nutarnjeg života Marije Petković s obzirom na eklezijalnost, etičke vrednote i duhovnost ove službenice Božje.

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković