Radovi simpozija Majka Marija Propetog Isusa Petković (1892. – 1966.)

Priredile sestre Kćeri Milosrđa, Rim, Sestre Kćeri Milosrđa, 1987., 109 str.

Simpozij o liku i apostolskom djelu Majke Marije Propetog Isusa Petković održan je u Rimu na Papinskome sveučilištu Antonianum od 22.-23. studenoga 1986. godine povodom 20. obljetnice utemeljiteljičine smrti. Organizirala ga je i realizirala Družba Kćeri Milosrđa uz pomoć svećenika Hrvata, družbinih prijatelja, koji žive i djeluju u Vječnome gradu. Teme predavanja održanih na simpoziju odnosile su se na predstavljanje povijesnog okvira u kojem je djelovala Marija Petković,  na predstavljanje njene karizme, molitvenog života te glavnih misli o duhovnosti, odgoju i misijama. Djelo donosi radove izlagača na simpoziju.

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković