Znanstveni skup Marija Propetog Isusa Petković Službenica Božja

uredila s. M. Ksenija Režić, Zagreb, Kćeri Milosrđa T.S.R. sv. Franje, 1996., 143 str.

Znanstveni skup održan u Zagrebu 1996. godine prvi je takav susret u Domovini u čijem je središtu bila Marija Petković. Djelo donosi radove izlagača ovog znanstvenog skupa. Izložene teme predavači su pripremili oslanjajući se na izvorne rukopise. Stručnost predavača i njihov raznolik pristup uglavnom istoj pisanoj građi, napose različita duhovnost redova kojima predavači pripadaju (franjevačka, karmelićanska, isusovačka), dodatno je osnažila zanimanje i proširila obzor promišljanja o liku Marije Petković, prvenstveno na području psihološko-duhovnog i odgojnog identiteta Službenice Božje.

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković