Ideja za igru s djecom - Čudesna riječ

Iz knjige Vladimire Velički i Anite Peti-Stanić :“Jezične igre za velike i male“

ČUDESNA RIJEČ

CILJ: Poticanje i razvijanje aktivnog slušanja, vježba koncentracije

 

Dogovori se s djetetom čudesna  riječ. Dijete priča priču o Vuku i 3 praščića. Svaki puta kada se u priči spomene VUK dijete treba (prema dogovoru) npr. čučnuti, skočiti, pljesnuti ili se okrenuti oko sebe ili nešto drugo što se unaprijed dogovori.

 

Igra je posebno dobra za djecu koja su izrazito aktivna ili naginju hiperaktivnom ponašanju. Ova igra kod takve djece razvija aktivno slušanje, povezuje ga sa pokretom i preoblikuje u smislenu radnju.

 

Pripremila: Brankica Blažević, pedagoginja

  Dječji vrtić Marija Petković