Aktivnosti za predškolce - Predčitačke vještine

Dječje igre nisu samo igre, nego ih treba smatrati ozbiljnom dječjom djelatnošću.

Michel Eyquem de MontaignePripremile:
teta Gordana i teta Jasna

Predčitačke vještine

Predčitačke vještine su svjesnost djeteta o pisanom jeziku, ali i preduvjet za razvoj čitačkih vještina. Kako bi dijete moglo naučiti čitati (poznavati slova i povezivati ih u riječ), ono mora savladati čitav niz vještina koje zovemo predčitačkim vještinama.  Dijete predčitačke aktivnosti usvaja u predškolskom periodu, stječe ih  i razvija postupno u svakodnevnim životnim situacijama koje se mogu nadograditi odgovarajućim aktivnostima i igrama. Bitno je da budu spontane i bez prisile te djetetu zabavne. Kroz igru dijete najviše uči i to za cijeli život.

PREDČITAČKE VJEŠTINE OBUHVAĆAJU:
Rastavljanje riječi na glasove
Prepoznavanje prvog i zadnjeg slova u riječi
Slaganje, prepoznavanje rime
Spoznaju o povezanosti glasa i slova
Spajanje glasova u riječ
Prepoznavanje riječi na temelju slogova
Nabrajanje riječi koje započinju određenim slogom

Vježbe disanja

Prije glasovne analize i sinteze, prilažemo vam vježbu disanja koja će vas voditi kroz aktivnost i usmjeriti na upoznavanje rada pluća. Naime, glas (govor) je osjetljiv na sve oko sebe. Njega određuju uvjeti života, fizička spretnost, okolina, uho. Govor i služenje glasom dijelom je fizički čin u kojem sudjeluju određeni mišići lica, same vilice i vrata tj. ramena čija opuštenost je itekako nužna za stvaranje glasa, a time i govora.

VJEŽBE DISANJA
PRAVILA:

UDAH NA NOS (trbuh naraste) traje kraće
IZDAH NA USTA (trbuh se smanji) trajedulje

UDAH NA NOS – ZADRŽATI ZRAK - DUBOKI IZDAH NA USTA
UDAH + IZDAH i frikcija glasa S = SSSSSSSSSSSS
UDAH + IZDAH i frikcija glasa Z = ZZZZZZZZZZ
UDAH + IZDAH i fonacija glasa A = AAAAAAAA
UDAH + IZDAH i fonacija glasa E = EEEEEEEEE
UDAH + IZDAH i fonacija glasa I = IIIIIIIIIIIIIIIII
UDAH + IZDAH i fonacija glasa O = OOOOOOO
UDAH + IZDAH i fonacija glasa U = UUUUUUU

VJEŽBE GOVORNOG DISANJA
UDAH NA NOS + KROZ USTA IZDAH + POSTEPENO FONACIJA VOKALA + FONACIJA

Nakon udaha na nos, lagano izgovarati uz jednak ritam:
BUM, BUM, BUM....
TAP, TAP, TAP......
KAM, KAM, KAM.....
DUM, DUM, DUM.....
PUM, PUM, PUM....
KAP, KAP, KAP.......

Zadaci za vježbanje glasovne analize i sinteze

Do polaska u školu važno je da dijete može:

 • rastaviti poznate riječi na slogove
 • prepoznati i imenovati s kojim glasom počinje i s kojim glasom završava riječ
 • znati imenovati riječi na zadani glas
 • znati prepoznati da li je zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini
 • zna rastaviti jednostavne riječi na glasove
 • od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ.

Riješite radne listiće iz Galerije ispod teksta. Možete pronaći slične radne listiće i na internetu.

S djetetom možemo osmisliti igre koje će mu pomoći osvijestiti glasove koje izgovaramo. U svakodnevnom životu dok se vozimo, šetamo ili sjedimo u sobi, možemo se igrati glasovima:

 • nabrajati ono što vidim u sobi na zadani glas
 • prebrajati koliko glasova ima u zadanim riječima
 • prepoznati glasove u zadanoj riječi
 • prepoznati zadani glas u sredini riječi, pokušati prebrojati koji je po redu u riječi
 • prepoznati posljednji glas u zadanoj riječi
 • zadati djetetu do 4 glasa od kojih će sastaviti smislenu riječ ili više riječi
 • "pjevati riječi" - rastavljati riječ na slogove izmišljajući glazbu za riječi

Galerija slika

Aktivnosti za predškolce - Predčitačke vještine
Aktivnosti za predškolce - Predčitačke vještine
Aktivnosti za predškolce - Predčitačke vještine
Aktivnosti za predškolce - Predčitačke vještine
  Dječji vrtić Marija Petković