MISA SPOMENDANA

Blažena Marija Propetog Isusa Petković

djevica, redovnica

 

ULAZNA PJESMA

 

Blago siromasima duhom,

njihovo je kraljevstvo nebesko.

 

ili

 

Idi, i što imaš, prodaj, podaj siromasima,

govori Gospodin,

pa ćeš imati blago na nebu.

 

 

ZBORNA MOLITVA

 

Bože, blažena je Marija Propetoga Isusa ustrajno hodila

stopama siromašnoga i poniznoga Krista.

Molimo te da i mi po njezinu zagovoru

vjerno izvršujemo svoj životni poziv i postignemo savršenstvo

koje si pokazao u svome Sinu Isusu Kristu,

koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetog,

Bog, po sve vijeke vjekova.

 

 

SLUŽBA RIJEČI

 

Čitanje

Kol 3,12-17

Povrh svega – ljubav. To je sveza savršenstva.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima 

 

Braćo!

Zaodjenite se

- kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni –

u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost

te podnosite jedni druge praštajući

ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!

Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!

A povrh svega - ljubav!

To je sveza savršenstva.

I mir Kristov neka upravlja srcima vašim

- mir na koji ste pozvani u jednom tijelu!

I zahvalni budite!

Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!

U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte!

Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim

od srca pjevajte hvalu Bogu!

I sve što god riječju ili djelom činite,

sve činite u imenu Gospodina Isusa,

zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

 

Riječ Gospodnja.

 

 

Psalam

Ps 34 (33), 2-9

 

Ant. Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba.

 

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,

njegova će mi hvala biti svagda na ustima!

Nek' se Gospodinom duša moja hvali:

nek' čuju ponizni i nek' se raduju! R.

 

~~~~~~~~

 

Veličajte sa mnom Gospodina,

uzvisujmo ime njegovo zajedno!

Tražio sam Gospodina i on me usliša,

izbavi me od straha svakoga. R.

 

~~~~~~~~

 

U njega gledajte i razveselite se,

da se ne postide lica vaša.

Eto, jadnik vapi, a Gospodin ga čuje,

izbavlja ga iz svih tjeskoba. R.

 

~~~~~~~~

 

Anđeo Jahvin tabor podiže

oko njegovih štovalaca da ih spasi.

Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:

blago čovjeku koji se njemu utječe! R.

 

 

Redak prije Evanđelja

Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. (Mt 5, 3)

 

ili

 

Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima, govori Gospodin,

pa ćeš imati blago na nebu. (Mk 10, 21)

 

R. Aleluja, aleluja, aleluja!

 

 

Evanđelje

Mk 10,17-27

Što imaš, prodaj, podaj siromasima i idi za mnom!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

 

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: "Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?" Isus mu reče: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš:

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno!

Ne otmi!

Poštuj oca svoga i majku!"

On mu odgovori: "Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti." Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: "Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom." On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.

Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: "Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!" Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: "Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje."

Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: "Pa tko se onda može spasiti?" Isus upre u njih pogled i reče: "Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!"

 

Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva vjernika

 

Pred Gospodina, koji nas prati na našim putovima i svakog nam dana ponavlja poziv na svetost, nudeći istinsku radost, u molitvi iznesimo žeđ svih ljudi i svakoga od nas za puninom života.

 

 

1. Gospodine, ti svoju Crkvu trajno daruješ novim primjerima svetosti. Pomozi joj, da se obnavlja u poslušnosti Kristovoj riječi, čak i onda kada to uključuje neprijateljstvo i nerazumijevanje, te ustrajno navješćuje Evanđelje spasenja, molimo te.

 

2. Gospodine, ti si pozvao i oduševio blaženu Mariju Propetog Isusa da od svojega života učini tebi ugodan prinos. Prati njezinu redovničku zajednicu, da živi i raste od bogatstva toga dara, a svima pak koji idu putem evanđeoskih savjeta pomozi da ostanu vjerni dio kraja, molimo te.

 

3. Gospodine, ti si na put evanđeoskih savjeta pozvao mnoštvo sinova i kćeri, da bi se u svojemu životu što više suobličili tebi u poniznosti, jednostavnosti i ljubavi. Pozovi mladiće i djevojke iz našega naroda da te slijede izbliza, gledajući primjere svetaca i blaženika, molimo te.

 

4. Gospodine, tvoj je Duh vodio blaženu Mariju Propetog Isusa u vremenu kada je nastajala njezina redovnička obitelj pod zaštitom Presvete Bogorodice. Daj da se hrvatsko društvo i nositelji odgovornih služba u njemu dopuste obasjati tim svjetlom te, pozorni na potrebe svakoga čovjeka, promiču dobro naših obitelji i opće dobro, molimo te.

 

 

Bože, ti si poslao na svijet svoga Sina, da bi očitovao svoju ljubav prema malenima i poniznima. Ti vidiš sve ljudske potrebe i tebi je sve moguće. Usliši naše molitve i pomozi nam da te slijedimo slobodna i čista srca, pouzdavajući se u tvoje beskrajno milosrđe. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

DAROVNA MOLITVA

 

Preblagi Bože, ti si u blaženoj Mariji Propetoga Isusa svukao staroga,

a obukao novog čovjeka stvorena na svoju sliku.

Obnovi i nas da ti omilimo ovom pomirnom žrtvom.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

POPRIČESNA

 

Pomolimo se.

Svemogući Bože, ovo otajstvo naša je snaga.

Molimo da po primjeru blažene Marije Propetoga Isusa

naučimo tražiti samo tebe i u svijetu živjeti kao ljudi

obnovljeni na tvoju sliku.

Po Kristu Gospodinu našemu.

Sljedeći
Časoslov  
  Bl. Marija Propetog Isusa Petković