9. srpnja

 

Bl. Marija Propetog Isusa Petković, djevica

Spomen

 

Blažena Marija Propetog Isusa Petković rodila se 10. prosinca 1892. u Blatu na Korčuli, gdje je god. 1920. utemeljila franjevačku Družbu Kćeri Milosrđa. Svoj snažni duhovni život, rasvijetljen Božjom ljubavlju, prožela je apostolskim djelom širenja vjere po svekolikom svijetu i iskazivanja ljubavi malenima, siromasima, bolesnima, osobama poodmakle dobi.Umrla je 1966. u Rimu. Njezini zemni ostaci preneseni su iz Rima u rodno Blato 21. studenoga 1998. Blaženom ju jeproglasio papa Ivan Pavao II. na svome trećem pohodu Hrvatskoj, 6. lipnja 2003. u Dubrovniku.

Kao na Općem slavlju djevica.

 

 

Služba čitanja

Drugo čitanje

Iz duhovnih zapisa Marija Propetog Isusa Petković

(Sve za Isusa. Autobiografija i duhovni zapisi, Split 2003, 290).

 

Sve proizlazi od Boga

Od Boga, vječnog Oca, sve proizlazi i sve se njemu vraća, da ga hvali i slavi uvijeke.

Njegov jedinorođeni Sin, njegova Utjelovljena Riječ, izlazi od Oca i iz krila Očeva dolazi na ovaj svijet da dade naknadu Ocu za grijehe svijeta svojom mukom i smrti na križu, tako da sve nas spasi svojom predragocjenom krvi. Otac ga šalje da svijet upozna Oca. Krist još i sada sa svetom Crkvom radi da sve pridobije za Oca, da ga svi hvale i slave s njime uvijeke. Krist, kad po svetoj Crkvi pridobije sve za Oca, sve će predati Ocu. Potom će, kada preda kraljevstvo Bogu Ocu, biti kraj ... »Kad mu bude sve podloženo, tada će se i sam Sin podložiti onome koji je njemu sve podložio, da bude Bog sve u svemu« (1 Kor 15, 28). Dakle sve dolazi od Oca i sve se vraća Ocu za njegovu slavu i vječno uživanje u njemu.

Duh Sveti izlazi od Oca, kao i od Sina njegova, po kojem, Duhu Svetom, Otac sve oživljuje i posvećuje. Otac svemu daje život da sve po Sinu i Duhu Svetom, slavi i hvali njega, Oca po Sinu u Duhu Svetom. Duh Sveti je ljubav koja izlazi od Oca i Sina. Duh Sveti kao vez ljubavi spaja u ljubavi i blaženstvu Oca i Sina i u našoj duši viče: 'Abba-Oče' (usp. Rim 8,15). I naša besmrtna duša izašla je od Boga, svog vječnog Oca i njegova očinskog Srca, i poslana od njega za kratko vrijeme na ovu zemlju da bude prokušana u vjernosti i ljubavi prema njemu, svom vječnom Ocu i prema bližnjemu - kako je on zapovjedio - na prolazu i putu u vječnost. Da na povratku k njemu, svom Ocu, gleda njega kao njegova kći nagrađena za njegova milosrdna djela u njegovu kraljevstvu i njegovu vječnom blaženstvu. Oh, kako će dušu Otac sa svojim Sinom na povratku k sebi očinski zagrliti i na svoje grudi je privinuti - za njenu vjernu ljubav i žrtve za njegovu slavu, da ga ljudi upoznaju i tako da se spase i vijekom ga hvale.

I svakoj duši za milosrdna djela Isus kaže u evanđelju: »Dođite blagoslovljeni Oca moga! Primite u posjed kraljevstvo, koje vam je pripravljeno od postanka svijeta« (Mt 25,34). Dakle, kad se duša vrati svom Ocu vječnom bit će vijekom nagrađena - ili vijekom kažnjena ako nije bila milosrdna.

Po milosrdnim djelima duša zadobiva vječno kraljevstvo Očevo, a koja nije bila milosrdna zadobiva vječnu osudu. Zato budimo milosrdni kao što je milosrdan naš Otac nebeski. Blaženi milosrdni jer će milosrđe dostignuti (usp. Lk 6,36).

 

Otpjev Usp. 2 Kor 9, 6 -7.

R. Tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. * Svatko neka dade kako je srcem odlučio.

O. Ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela

darivatelja * Svatko.

 

 

Jutarnja

 

Himan

Marijo od Propetoga,

još ko dijete, srca čista,

Božjim Duhom prosvijetljena

budno slušaš riječi Krista!

 

Putem križa ti si pošla

od svog doma svijetom ovim,

da bi srce čisto dala

Spasitelju žarom svetim!

 

Svjetlom vjere, snagom Duha,

ti obasjaj naše dane,

nosimo svim gladnim kruha,

da nam vječni život svane!

 

Za svoj narod moli sada,

mira, sloge mu isprosi,

da u njemu ljubav vlada,

Boga da u srcu nosi.

 

Moli družbi, sestram' svima,

vjeru, radost Bog da poda,

neka služe malenima,

vjerne putu Božjeg Sina.

 

Svetom Trojstvu, Bogu jednom,

hvala za taj vjere plamen,

Ocu, Sinu, Duhu Svetom

po sve vijeke vijeka. Amen.

 

 

Evanđeoski hvalospjev

 

Ant. Osvojena Božjom ljubavlju, odlučila je zauvijek se posvetiti Bogu te ostvarila težnju da se posve preda duhovnom i materijalnom dobru najpotrebnijih.

 

 

Molitva

Bože, blažena je Marija Propetog Isusa ustrajno hodila stopama siromašnog i poniznog Krista. Udijeli nam, molimo, da po njezinu zagovoru vjerno izvršavamo svoj životni poziv i postignemo savršenstvo koje si pokazao u svome Sinu Isusu Kristu. Koji s tobom.

 

 

Večernja

 

Himan

Kao na Jutarnjoj

 

Psalmodija

 

Ps 113 (112)

Ant. 1. Dođite, kćeri, pristupite Gospodinu i razveselite se.

 

Hvalite, sluge Gospodnje, *

hvalite ime Gospodnje!

Blagoslovljeno ime Gospodnje *

sada i dovijeka!

 

Od istoka sunca do zalaska *

hvaljeno bilo ime Gospodnje!

Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *

slava njegova nebesa nadvisuje.

Tko je kao Gospodin, Bog naš, …

koji u visinama stoluje *

i gleda odozgo nebo i zemlju?

 

Podiže iz prašine uboga, *

iz gliba vadi siromaha

da ga posadi s prvacima, *

s prvacima svoga naroda.

Nerotkinji daje da u domu stanuje *

kao radosna majka djece brojne .

 

Ant. 1. Dođite, kćeri, pristupite Gospodinu i razveselite se.

 

 

Ps. 147 (146)

Ant. 2. Od sada ćemo svim srcem slijediti tebe, tebe se bojati i tražiti lice tvoje; Gospodine ne daj da se postidimo.

 

Slavi Gospodina, Jeruzaleme*

hvali Boga svoga Sione!

On učvrsti zasune vrata tvojih*

blagoslovi u tebi tvoje sinove.

On dade mir granicama tvojim *

pšenicom te hrani najboljom.

Besjedu svoju šalje na zemlju*

brzo trči riječ njegova.

 

Kao vunu snijeg razbacuje*

prosipa mraz poput pepela.

On sipa gràd ko zalogaje*

voda mrzne od njegove studeni.

Riječ svoju pošalje i vode se tope*

dunu vjetrom, i vode otječu.

 

Riječ svoju on objavi Jakovu, *

odluke svoje i zakone Izraelu.

Ne učini tako nijednom narodu:*

nijednom naredbe svoje ne objavi.

 

Ant. 2. Od sada ćemo svim srcem slijediti tebe, tebe se bojati i tražiti lice tvoje; Gospodine ne daj da se postidimo.

 

 

Hvalospjev ( Ef 1, 3-10)

Ant. 3. Kličite, Kristove djevice, radujući se višnjim zarukama koje nemaju svršetka.

 

Blagoslovljen Bog i Otac *

Gospodina našega Isusa Krista,

on koji nas blagoslovi

svakim blagoslovom duhovnim *

u nebesima, u Kristu.

Tako u njemu nas sebi izabra …

prije postanka svijeta *

da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo,*

za sebe, po Isusu Kristu,

prema dobrohotnosti svoje volje, *

na hvalu Slave svoje milosti.

 

Njome nas zamilova u Ljubljenome …

u kome, njegovom krvlju, *

imamo otkupljenje,

otpuštenje prijestupa *

po bogatstvu njegove milosti.

 

Nju preobilno u nas uli *

zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem,

obznanivši nam Otajstvo svoje volje *

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova *

da se provede punina vremena:

uglaviti u Kristu *

sve – na nebesima i na zemlji.

 

Ant. Kličite, Kristove djevice, radujući se višnjim zarukama koje nemaju svršetka.

 

 

Kratko čitanje 1 Kor 7.32.34

Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta tijelom i duhom.

 

Krakti otpjev

R. Gospodin je dio moj * veli mi duša. Gospodin je.

O. Dobar je Gospodin onom koji se u nj pouzdaje. * Veli mi duša. Slava Ocu. Gospodin je.

 

 

Evanđeoski Hvalospjev

Ant. Blažena se Marija Propetog Isusa čvrsto pouzdavala u milosrdnog Oca, ispunjavala njegovu volju i postojano radila na izgradnji Božjega Kraljevstva.

 

Veliča duša moja Gospodina *

i klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje: *

odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

 

Jer velika mi djela učini Svesilni,*

sveto je ime njegovo.

Od koljena do koljena dobrota je njegova *

nad onima što se njega boje.

 

Iskaza snagu mišice svoje, *

rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja, *

a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima, *

a bogate otpusti prazne.

 

Prihvati Izraela, slugu svoga, *

kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje *

prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

 

Ant. Blažena se Marija Propetog Isusa čvrsto pouzdavala u milosrdnog Oca, ispunjavala njegovu volju i postojano radila na izgradnji Božjega Kraljevstva.

 

 

Prošnje

Proslavimo Krista koji je pohvalio one što izabiru djevičanstvo radi kraljevstva nebeskoga i s pouzdanjem mu se obratimo:

Isuse, kralju djevica, usliši nas.

 

Kriste, ti si Crkvu učinio sebi čistom Zaručnicom:

- učini da bude neokaljana i sveta.

 

Kriste, tebi svete djevice idu u susret sa zapaljenim svjetiljkama:

- ne dopusti da ikada ponestane ulja vjernosti u svjetiljkama odanih ti službenica.

 

Gospodine, Crkva djevica vjeru je u tebe uvijek sačuvala čistom i cjelovitom:

- daj svim kršćanima da sačuvaju čistu i cjelovitu vjeru.

 

Tvojom se dobrotom tvoj narod raduje o blagdanu djevice bl. Marije Propetog:

- daj da bude uvijek radostan i s njezina zagovora.

 

Ti si na svadbenu gozbu primio svete djevice:

- daj pripusti u nebesku svadbenu dvoranu i naše drage pokojnike.

 

Oče naš …

 

 

Molitva

Bože, blažena je Marija Propetog Isusa ustrajno hodila stopama siromašnog i poniznog Krista. Udijeli nam, molimo, da po njezinu zagovoru vjerno izvršavamo svoj životni poziv i postignemo savršenstvo koje si pokazao u svome Sinu Isusu Kristu. Koji s tobom.

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković