O ljubavi prema Blaženoj Djevici Mariji

Ako neka osoba ljubi i časti Blaženu Djevicu Mariju, Majku Božju, to je prirodno, jer ovaj osjećaj potrebe za jednim nadnaravnim bićem, da mu se utječe, da se kod njega skloni i da ga ljubi, očitovao se uvijek u ljudskom srcu.

Blažena Djevica Marija je prava Majka Božja, u koju je On ulio svu dobrotu, svu ljepotu, svu čistoću, sav sjaj i učinio ju najsavršenijim stvorom.

Bogu posvećena duša sretna je i uživa pri pomisli da njezina prava, istinska majka jest Majka Božja. Treba osjećati veliku nježnost, imati veliku ljubav za nju: tako da se naše srce stopi sa srcem Prečiste Djevice da smo u svakom momentu i djelovanju u životu uvijek u njenoj prisutnosti, da joj ništa ne skrivamo, da joj sve ispovijedamo, moleći je za savjet, moleći je za ljubav. Da sve što činimo, činimo pod njezinim okom, pokrivene njezinim blagoslovljenim plaštem.

(Ispriča jednu legendu, kako je sveti Petar odbio s vrata Raja neke griješnike, jer su za vrijeme svog života ljubili samo Presvetu Djevicu Mariju. Tada ona napusti raj i pođe da ih traži. Za njom iziđe Isus, zatim sveti Josip, a za njim svi anđeli i sveci. I kako je Nebo ostalo prazno, sveti Petar se pokaja i pozove ih sve ponovno, dozvolivši da one duše uđu.)

Ono, što prikazuje ova legenda jeste istina. – Kćeri moje, kako mi možemo, a da ne mislimo na Nju i jedan sami dan! Kako živjeti bez Nje! Marija je Majka sviju, slatkost sviju, nada sviju, svijetlost duša, koja vodi Bogu.

Nastojmo, dakle, da je često pozdravljamo riječima, kojim ju pozdravi sam Bog preko Anđela: ''ZDRAVO MARIJO!'' Ali ovaj pozdrav izgovarajte razmišljajući o svakoj riječi i osjećajući svaku riječ. I možemo je moliti za milost, nju, ''PUNU MILOSTI'', koja nam je može dati.

Kada šetate po dvorištu ili prolazite, kad vršite djela milosrđa, kad idete u milostinju, kada radite, uvijek i na svakom mjestu, a ne samo u kapeli, ponavljajte razmišljajući ''ZDRAVO MARIJO, MILOSTI PUNA''.

Budući da ni jedan jezik zemaljski nema riječi da izrazi veličinu i ljepotu Djevice Marije, uzdignimo svoje srce, da je ono hvali, stignimo do nje svojim čuvstvima, jer se srce prelijeva u čuvstvima i osjećajima i kadro je da izrazi ono, što jezik ne može.

Molite Prečistu Djevicu Mariju uvijek i u svim okolnostima i potrebi, s najjačim žarom i pouzdanjem. Pa ako je zaista ljubimo, slijedimo je u njezinoj uzvišenoj čistoći, u njezinoj poniznosti, jednostavnosti i istini.

Ona je bila vjerna Isusu do smrti, radila je cijeli dan, radila je u šutnji, sva čista, sva poslušna. Takva mora biti kćer Djevice Marije, slična njoj. Poznam duše, naše sestre, koje su molile do deset Ružarija na dan i mnogo su radile. Kako da ne čuva ovakvu dušu Blažena Gospa? Kako je neće potražiti na času smrti, da je povede sa sobom u Nebo, prigrlivši je k sebi, dok će joj svi anđeli izići u susret! Tako će biti svim dušama, koje ljube Mariju, to jest onima, koje joj se ne utiču samo zato da od Nje nešto izmole, nego koje je zaista ljube i časte.

Nije naime dovoljno samo mnogo moliti, nego treba i razmišljati, svim srcem je ljubiti i pozdravljati.

Ljubimo je, dakle, tako i ako ostanemo vjerne Isusu i Njoj, čekat će nas velika radost i utjeha na Nebu.

U Njihovim Presvetim srcima ljubi Vas i blagoslivlja Vaša duhovna Majka.       

Marija Propetog

(POUKA Prve Generalne Glavarice, 14.VIII.1948.)

  Duhovna misao