Razmatrajte sveto Evanđelje

Neka svaka od vas uvijek obnavlja sveto Evanđelje i poučite nove sestre da tako čine, jer mi moramo živjeti prema nauci našeg Gospodina Isusa Krista, kako kaže sveto Pravilo. A one, koje ne znaju sveto Evanđelje, ne samo da ne mogu živjeti kao redovnice u ovoj Družbi, nego ni kao obični kršćani u svijetu (Kapitul, 6. I. 1945.).

Kad dođete u svoje filijale i gdjegod pođete, drage sestre i nastojnice, poštujte i ljubite svakoga kao svoju braću u Kristu, bili to bogati ili siromasi, seljaci ili radnici. Njima propovijedajte Evanđelje, prema primjeru Kristovu: „Siromasima propovijedajte Evanđelje.“ Ljubite sestre u Bogu svoju braću radnike, cijenite njihove radničke patničke ruke. Sa siromasima postupajte ljubazno – to su miljenici Kristovi. Ne prezirite ni bogate, ali siromasima posvetite veću brigu. Za siromahe se zauzmite dušom i tijelom. Budite druge Katerine Sijenske – više će vas svak poštivati kad budu znali da dolazite k siromasima. Stavite se pred noge Spasiteljeve i prosite ga za svoju braću siromahe. Činite svuda u svijetu milosrdna djela. Bogu ćemo najbolje služiti u radu i žrtvi za bijedne. „Milosrđe hoću – kaže Božanski Spasitelj – a ne žrtvu.“ Nemojmo varati svijet da smo Kćeri Milosrđa, ako nismo, nego milosrđe činimo i propovijedajmo.

Hajte drage sestre i nastojnice u Ime Božje po svijetu, liječite bolesne, tješite žalosne, spasavajte sirote, propovijedajte i naviještajte Evanđelje svima, da im se približuje Kraljevstvo Božje. Hajte drage moje kćeri i u Kristu radite za Krista i po Njemu za Oca i milu Družbu vašu, pod geslom naše Družbe: „Sve za Isusa na slavu Oca!“ (Kapitul održan na završetku duhovnih vježbi prigodom vrhovnog kapitula, 7. VII. 1938. godine u Kući matici).

bl. Marija Propetog Isusa Petković

  Duhovna misao