Dječji vrtić organizira i provodi:

  • Redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.
  • Programe ranog učenja stranog jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja
  • Druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada, koji se donosi za svaku pedagošku godinu.

 

KRATKI TEČAJEVI
Engleski jezik
Ritmika
Sport

 

IZLETI I HODOČAŠĆA
Organiziraju se zajednički izleti, kao i godišnje hodočašće djece i roditelja u svetište blažene Marije Petković u Blato na otoku Korčuli.

  Dječji vrtić Marija Petković