Prijedlog za provođenje trodnevnice:

Dobro bi bilo ako se može svaki dan pronaći određeno vrijeme i prikladan prostor, primjerice, u tihom dijelu stana ili kuće, negdje u prirodi, u nekoj crkvi ili kapelici... - uglavnom negdje gdje ćemo tijekom barem petnaestak minuta do pola sata biti neometani i moći se duboko u svojoj nutrini sabrati i usredotočiti na Boga. Kad smo postigli tu nutarnju usredotočenost na Boga, kad smo na neki način uspostavili vezu s njim, možemo tiho izgovoriti sedam zaziva Očenaša, zastajući nad svakim, tako da nam se duboko u svijest usiječe sadržaj svakoga od njih.

 

Oče naš, koji jesi na nebesima,

sveti se ime tvoje,

dođi kraljevstvo tvoje,

budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdašnji daj nam danas,

i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim

i ne uvedi nas u napast,

nego nas izbavi od zla. Amen.

 

Potom možemo dopustiti da odjekne u nama odziv na taj naš sedmerostruki zaziv. I nakon toga, kao hvalu i zahvalu za taj susret s Nadnaravnim, možemo izreći hvalu, hvalospjev, kantik kako ga je Marija Propetoga ispjevala, svaki dan po jedan, kako slijede, zastajući opet nad svakim retkom i dopuštajući da naše cijelo biće sudjeluje u hvali i zahvali Bogu Stvoritelju.

 

 

Prvi dan

Prvi kantik hvale Bogu Stvoritelju

 

O, hvalite ga anđeli i svi sveti, hvali ga nebo i zemlja!

Hvalite ga svi ljudi i svi stvorovi, jer je dobar i milosrdan i milosrđe je njegovo neizmjerno.

Hvalite ga sva stvorenja, jer je sve iz ljubavi stvorio!

Hvalite ga za mudrost i ljepotu kojom je sve stvorio!

Hvalite ga za uzvišenu svrhu radi koje je sve stvorio, jer je sve za čovjekovu sreću i njegov spas stvorio.

Hvalite ga za neizmjernu dobrotu njegovu,

jer je sve iz milosrđa i dobrote stvorio.

Zato mu pjevajte hvalu sve biljke i životinje,

osobito vi, ptičice, jer vas je zato i pjevom uresio.

 

O, mirisavo cvijeće, hvalu mu daj i svu svoju opojnu ljepotu.

Sve stvorenje tvoje omamljuje me i zadivljuje. Za sve to hvalim te, jer si divan i velik u ljepoti i premudrosti svojoj.

Sve stvorenje Tvoje u zanosu ljubim i na srce privijam,

jer u tom vidim tebe - tebe kojim se duša moja opija.

Ne mogu te obujmiti rukama ovim svojim smrtnim, ni usnama svojim ljubav ti dati, stoga u zanosu ljubim tvoje divno djelo, jer je tvoje djelo, tvoje stvorenje. Po tom stvorenju šaljem ti cjelov ljubavi, divljenja, zanosa, hvale i zahvaljivanja!

Hvala ti i slava, veliki i divni Bože, Gospodine i Ljubavi moja!

 

Pomolimo se.

Vječni Oče, bogat milosrđem, koji si nadahnuo svoju službenicu blaženu Mariju Propetog Isusa Petković da od svoga života učini žrtvu zahvalnu, daj i nama, po njezinu zagovoru, da uzmognemo hoditi u novosti života darujući ti se kao sredstva za dobro bližnjih. Po Kristu, gospodinu našem. Amen.

 

Slava Ocu… – Sve za Isusa na slavu Oca!

 

 

Drugi dan

Drugi kantik hvale

 

Mislim na ljubav Oca našega nebeskoga i Sina njegova, Gospodina našega, koji danas kao nevin mučenik leži u grobu, kojem je puklo srce u boli i ljubavi za stvorenjem svojim.

O, ljubavi nebeskoga Oca, hvaljena i slavljena bila uvijeke, jer si nam dala Sina srca svoga da nas mukom i smrću otkupi i spasi.

Hvala ti, Oče naš mili nebeski, što si nam ljubav svoju dao u Sinu svome. Hvala ti, Oče naš dobri nebeski, što si nam pokazao ljepotu svoju u Sinu svome, što smo te mogli tako vidjeti. I s kojim Sinom si nam ljubav i ljepotu svoju pokazao, jer On, Sin tvoj, milo reče: "Tko vidi mene, vidi i Oca, jer On je u meni i ja u njemu" (Iv 14,9).

U njemu, tvom Sinu, ljubim te jer ti si, Oče, u njemu!

Ljubim, Oče moj, tvoga Sina jer je tvoj.

Hvalite svi stvorovi Stvoritelja koji nam je dao najveću slast i blaženstvo - svoga Sina u vidljivome tijelu.

Ljubite Oca u Sinu, ljubite Sina u nebeskom Ocu.

 

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, koji si pozvao svoju službenicu, blaženu Mariju Propetoga, da te slijedi na putu evanđeoskih savjeta i vrši ih u poniznosti, jednostavnosti i ljubavi, daj i nama da se po njezinu zagovoru posvema posvetimo riječju i životom službi naviještanja tvoga kraljevstva i čudesa tvoje ljubavi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

 

Slava Ocu… – Sve za Isusa na slavu Oca!

 

 

Treći dan

Treći kantik hvale

 

Mrtvom Isusovu tijelu skinutu s križa!

Evo, žrtvovane Ljubavi, klonuta Ljiljana bijeloga, Sina nebeskoga Oca.

Dao je život, sveto tijelo svoje, da plati naš dug i vrati nam spas vječni.

Svi stvorovi dođite i hvalu mu dajte sa mnom.

Hvalite to Svjetlo svijeta, koje je sjalo toj zemlji tridesetitri ljeta.

Hvalite to blago svijeta, koje nam dade sve i svima nebo pribavi.

Hvalite Ljepotu koja nam ljepotu Oca pokaza i sve ljepotom svojom očara. Hvalite toga Liječnika rajskoga,koji nam sve rane krvlju svojom iscijeli

i na križu mrtav, nama život vrati.

Hvalite tu žrtvu svetu, za grijehe ljudi raspetu.

Hvalimo Spasitelja svoga, koji radi našega spas sve žrtvova.

Hvalite to tijelo sveto, koje za nas bi na zemlji tridesetitri godine.

Hvalite to tijelo sveto, koje za nas bi bijeno.

Hvalite to tijelo sveto, koje nama za hranu bi dano.

Hvalite to tijelo sveto, koje za nas bi propeto.

Hvalite to tijelo sveto, koje i zadnju kap krvi za nas proli.

Hvalite te rane svete, za nas otvorene.

Hvalite te izvore svete, iz kojih potekoše rijeke milosti njegove.

Hvalite rajskih rana otvore kroz koje će u raj pustiti sve bijedne grješne stvorove. U ranama tim još uvijek teče rijeka krvi presvete koja pere sve rane i grijehe teške.

Pristupite, ljudi, tim svetim rajskim vratima otvorenim ranama i crpite slast i spas iz toga svetoga izvora.

Pristupite sad anđeli i sveti nebeski i klanjajte se ranama presvetim.

Hvalite Janje nebesko, hvalite milosrđe neizmjerno.

Hvala i slava mu bila uvijeke.

 

Pomolimo se.

Duše Sveti, Tješitelju, koji si pomogao svojoj službenici blaženoj Mariji Propetoga da vodi ovu novu redovničku obitelj, pod brižnom zaštitom Majke Božje Milosti, posvetivši se posvema djelima milosrđa, pomozi i nama da po njezinu primjeru i zagovoru, životom svjedočimo milosrđe i dobrotu Božju. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

 

Slava Ocu… – Sve za Isusa na slavu Oca!

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković