Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

 

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

 

Blažena Marijo Propetoga, moli za nas!

Kćeri milosrđa vječnoga Oca

Istinski znaku Ljubavi Božje

Zahvalna primateljice poticaja Božjih

Ustrajna moliteljice blagoslova s Neba

Ponizna sljedbenice Jaganjca Božjega

Poučljiva slušateljice Dobroga Pastira

Ožarena ognjem Božanskoga Srca

Sabrana u motrenju Isusove muke

Duhom zagledana u Kristove rane

Srcem sjedinjena s Propetim Kristom

Radosna vjesnice Krista uskrsloga

Goruća svjetiljko euharistijskoga otajstva

Neumorna klanjateljice vječnoga Kralja

Nadahnuta ljubavlju Duha Presvetoga

Obdarena darovima Duha Životvorca

Ponizna štovateljice Presvete Bogorodice

Revna moliteljice svete krunice

Marljiva učenice Božje Riječi

Djelotvorna glasnice svetoga evanđelja

Vjerna sljedbenice svetoga oca Franje

Kćeri poslušna Papi i drugim pastirima Crkve

Dosljedna u vršenju evanđeoskih zavjeta

Ustrajna u širenju mira i dobra

Dosjetljiva u ljubavi za siromahe u svijetu

Brižljiva majko djece i siročadi

Istinski zauzeta za potrebe malenih

Odvjetnice nevoljnih i vapijućih

Strpljiva njegovateljice bolesnih

Razborita odgojiteljice majki

Moliteljice i učiteljice duhovnih zvanja

Gorljiva u odricanju od svijeta

Zaljubljena u posvećeni život

Osnažena postom i molitvom

Hrabra nositeljice križa bolesti

Misionarko praštanja i pomirenja

Duhovni uresu svoje domovine

Blaga majko Družbe Kćeri Milosrđa

Odsjaju nade u život vječni

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Isuse!

 

Moli za nas, Blažena Marijo Propetoga Isusa!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

 

Pomolimo se.

Oče Sveti, Bože Milosrđa,

koji si blaženu Mariju Petković pozvao

da postane živa slika tvoga Propetoga Sina,

Gospodina našega Isusa Krista,

usliši naše smjerne molitve

i blagoslovi trud našega života,

da bismo vođeni Duhom tvoje ljubavi,

po uzoru na blaženu Majku Mariju,

mogli radosno živjeti Evanđelje,

nasljedujući Djevicu Mariju

i serafskoga Oca Franju,

po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković