Slikovnica. Miloj djeci

Prigodom 100. obljetnice začetka družbe Kćeri Milosrđa pripremljena je i tiskana slikovnica „Miloj djeci“, o životu Marije Petković, koje su namijenjene za djecu predškolske i rane školske dobi. Prikaz Marijina života u slici i riječi, pomoći će malenima za koje je ona živjela da se na njezinu primjeru nadahnjuju u ljubavi prema Bogu i čovjeku. 

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković