Marija Propetog Isusa Petković: Sve za Isusa. Autobiografija i duhovni zapisi

priredio Mladen Parlov, Split, Verbum, 2003., četvrto izdanje 2012., 298 str.

Priređivač Mladen Parlov uvjeren je: »Autobiografija naše blaženice (…) izvor je nadahnuća i izazova za predano življenje vlastitoga kršćanskog života u ljubavi prema Bogu i čovjeku u konkretnim društvenim prilikama. I to ne samo za njezine duhovne kćeri, nego za sve Hrvate a i za sve kršćane.

Usprkos nezgrapnom jeziku i stilu pisanja te mjestimičnim ponavljanjima ova se Autobiografija čita u jednom dahu. Ono što čitatelja drži vezanim za ovo štivo njegovo je nutarnje nadahnuće i prožetost Onim koji prožima sve plemenito i istinski ljudsko.

Autobiografija blažene Marije Propetog uistinu je povijest jedne duše, povijest onoga što je veliki Bog učinio za onu koja ga je nastojala iznad svega ljubiti i njemu u svemu služiti. Ona nije detaljna i psihološki razrađena poput, recimo, povijesti jedne duše sv. Terezije iz Lisieuxa, ali nije ni daleko od nje. Iz povijesti duše naše blaženice doznajemo da nije rođena svetica. Njen uspon na Goru Karmel poznavao je brojne postaje, zastoje u obliku nedoumica, sumnji, skrupulozne savjesti, vanjskih i nutarnjih poteškoća.«

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković