RIMSKI

SVETI ZBOR ZA PRAVNE POSLOVE SVETIH

PROGLAŠENJA BLAŽENOM I PROGLAŠENJA SVETOM

ČASNE SLUŽBENICE BOŽJE

MARIJE ISUSA PROPETOGA

(U SVIJETU: MARIJE PETKOVIĆ)

UTEMELJITELJICE

DRUŽBE KĆERI MILOSRĐA

TREĆEGA SAMOSTANSKOG REDA SVETOGA FRANJE

(1892.-1966.)

 

ODLUKA O ČUDU

 

Časna službenica Božja Marija Isusa Propetoga (u svijetu: Marija Petković) rođena je dana 10. mjeseca prosinca godine 1892. u selu Blato na otoku Korčuli u Dubrovačkoj biskupiji. Mladost je provela nadasve odana molitvi i djelima milosrđa, a za odgoj i pouku djevojaka i siročadi te za njegu i pomaganje bolesnicima utemeljila je Družbu Kćeri Milosrđa Trećega samostanskog reda svetoga Franje, za koju je Družbu sama htjela da bude pridružena Redu Manje braće. Pobožno kako je  živjela, jednako je tako i usnula u Gospodinu dana 9. mjeseca srpnja godine 1966.

Vrhovni Svećenik Ivan Pavao II dana 5. mjeseca srpnja godine 2002. napismeno je objelodanio  Odluku da je ona dosegnula junački stupanj bogoslovnih kreposti, stožernih kreposti i onih koje su  njima pripojene.

Glede proglašenja blaženom Službenice Božje, po prosudbi ovoga Zbora za pravne poslove Svetih, Podnositelj zahtjeva ovoga Slučaja iznio je tvrdnju, da se dana 26. mjeseca kolovoza godine 1988. zbio čudesni događaj. Predvečer, naime, toga dana podmornicu Peruanske mornarice, u puku zvanu »Pacocha«, dok se vraćala u luku Callao grada Lime ploveći površinom morske pučine, snažno je udario pramac Japanskog ribarskog broda. Taj je udarac prouzročio veliki  otvor na njezinoj krmi. Dok se podmornica strmoglavce potapljala, ostao je otvoren glavni zaklopac uvođenja zraka,  kroz  koji je voda prodirala i počela poplavljivati sobe. Dio mornara, bacivši se u vodu, ostao je neozlijeđen, a dio ih je ostao zarobljen u podmornici. Sagledavši težinu položaja, nadporučnik bojnoga broda Roger Cotrina Alvarado, pošto je zazvao Službenicu Božju, po veoma gustoj tami uspio je dohvatiti gornji ulaz, iz kojega je prodirala voda. I kad je podmornica već dospjela u dubinu mora 12 ili 20 metara, podigao je uvis i uspio zatvoriti vratašca ulaza, premda je pritisak vode bio jednak 4 ili 6 tisuća kilograma težine, a položaj zapornica, zvanih »košara« bio nepravilan. Drugi uspjeh toga postupka bio je taj, što je bilo spriječeno, da ne bi bile poplavljene donje sobe, u kojima su ostala dvadeset dvojica mornara, od kojih su dvadesetorica sutradan dospjela na sigurno nepovrijeđeni.

O čudesnom slučaju što se dogodio, godine 1998.  u Kuriji Vojnog Peruanskog Ordinarijata provedeno je biskupijsko istraživanje, čiju je pouzdanost i pravnu snagu priznao valjanom Sveti zbor za pravne poslove Svetih odlukom donesenom dana 27. mjeseca ožujka iste godine. Vijeće stručnjaka Ureda za sudište Rimske kurije na sjednici dana 13. mjeseca svibnja godine 2002. jednoglasno je utvrdilo da je događaj, i obzirom na ljudski razum i znanost, bio neprotumačiv, budući da u utrobi podmornice nitko sâm, odnosno u ovom slučaju Roger Cotrina Alvarado, nipošto nije mogao zatvoriti vratašca, okrenuti kormilo podmornice, kako bi se zapornice vratile na svoja mjesta i naposljetku zatvorile sâm ulaz. Dana 13. mjeseca rujna iste godine 2002. održan je posebni sastanak Savjetnika bogoslova radi razmatranja toga Slučaja, a sljedeći dan, 15. mjeseca studenoga, redovna sjednica Otaca Kardinala i Biskupa, dok je Slučaj iznio Preuzvišeni Gospodin Emilije Eid, naslovni Biskup Sareptski Maronita. I na oba skupa, kako Savjetnika tako i Kardinala i Biskupa, postavivši ponajprije pitanje o dvojbi, je li riječ o čudu učinjenu Božanskom pomoći, donesen je potvrdni odgovor.

Kad je naposljetku o svim tim događajima dolje potpisani Kardinal Predstojnik podnio Vrhovnom Svećeniku Ivanu Pavlu II točno i pomljivo izvješće, Njegova je Svetost, prihvaćajući i odobravajući mišljenje Svetoga zbora za pravne poslove Svetih, naredio da se napismeno izda odluka o gore rečenim čudesnim događajima.

Kad je sve to po propisu bilo učinjeno, pozvavši k Sebi na današnji dan dolje potpisanoga Kardinala Predstojnika kao i  izlagatelja Slučaja i mene Biskupa Tajnika Svetoga zbora te ostale koje po običaju valja pozvati, pa dok su oni stajali, Preblaženi je Otac svečano obznanio: »Čvrsto i zasigurno stoji činjenica o čudu što ga je Bog učinio na zagovor Časne Službenice Božje Marije Isusa Propetoga (u svijetu: Marije Petković), Utemeljiteljice Družbe Kćeri Milosrđa Trećega samostanskog reda svetoga Franje, to jest o »neprotumačivu« uspjehu izvedbe presudnog zatvaranja gornjih vratašca utrobe broda u spašavanju podmornice »Pacocha« peruanske Ratne mornarice, što ga je izveo poručnik bojnoga broda Roger Cotrina Alvarado u trenutku potapljanja kao posljedice sudara s ribarskim japanskim brodom«.

Njegova je Svetost odredila da se ova Odluka javno obznani i unese među Spise Svetoga zbora za pravne postupke Svetih.

 

Dano u Rimu, dana 20. mjeseca Prosinca, Godine Gospodnje 2002.

 

JOSIP Kard. SARAIVA MARTINS

Predstojnik

 

+ EDUARD NOWAK

Naslovni Nadbiskup Lunski

tajnik

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković