»Kad završi vrijeme kušnje, neka budu primljeni u poslušnost s obećanjem da će zauvijek održavati ovaj život i pravilo« (PiŽ, 7).

Juniorat započinje privremenim redovničkim zavjetovanjem i traje najmanje pet godina. To je razdoblje duhovnoga i intelektualnoga produbljivanja, postupnog uvođenja u život zajednice radi postizanja zdrave ravnoteže između molitve, studija i apostolata, produbljivanja sestrinskog zajedništva življenjem redovničkih zavjeta. Sestre juniorke borave u zajednicama gdje nastavljaju svoju formaciju pod vodstvom mjesne predstojnice i odgojiteljice. Juniorat završava doživotnim zavjetovanjem koji je čin konačne i posvemašnje predanosti Bogu po služenju braći i sestrama.

Odgojiteljica juniorki u Provinciji Krista Kralja je s. M. Angelina Tokić. Sestara juniorki u provinciji je trenutno pet: s. M. Marija Oreb, s. M. Danijela Bago, s. M. Zrinka Vuković, s. M. Anamarija Vuković, s. M. Kristina Injić.

Prethodni
  TRAJNI ODGOJ
Sljedeći
NOVICIJAT  
  Kćeri Milosrđa