U znaku ljubavi

O. Atanazije Matanić

Zagreb, Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, 1976., drugo dopunjeno izdanje 1999., 219 str.

Pisac ovog životopisa, franjevac o. Atanazije Matanić, htio je na temelju izvora objektivno prikazati jedan izvanredan životni put u svoj njegovoj punini i potpunosti. Pisac je kritički proučio materijal prve ruke, obilje pisanih izvora koje je imao pri ruci, a dobrim dijelom potječu od same Majke Marije Propetog. Na taj je način mogao dati objektivnu sliku ove naše suvremenice koja je, poslušna nutarnjim poticajima Duha Svetoga te pod razboritim i dalekovidnim vodstvom dubrovačkog biskupa dr. Josipa Marčelića ustanovila na hrvatskom tlu redovničku zajednicu koja se iz skromnih početaka sve više razvila i koja je toliko dobra učinila i danas čini.

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković