Blažena Marija Propetog Isusa Petković: Poruke vjere

priredila s. M. Ksenija Režić, Zagreb, Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, 1990., treće dopunjeno izdanje, 2011., 68 str.

Misli sačuvane u zapisima, pismima, poukama i svjedočanstvima, koje su ovdje objelodanjene kao Poruke vjere, otkrivaju nam dio osebujnog duhovnog i apostolskog lika blažene Marije Propetog Isusa Petković, hrvatske franjevke i misionarke našega vremena. Poruke vjere, potekle iz njezina skromna i iskrena srca, očituju snagu čiste i gole vjere u očinstvo nebeskoga Oca i ljepotu njezine pouzdane i prokušane ljubavi prema Isusu, Očevoj utjelovljenoj Riječi. Kroz jednostavne lirske zapise, kao kroz odškrinuta vrata, ulazimo u svijet Marijine duše, zaljubljene u Boga i u čovjeka, koja ne bježi od križa, već ga posvećuje svojim oduševljenjem za Vječnog Oca, neizmjernu dobrotu i milosrđe, i za Isusa, raspetu Ljubav.

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković