Bl. Marija Propetog Isusa Petković: Upute za nadstojnice i duhovne učiteljice

priredio Ante Mateljan, Split, Crkva u svijetu – Družba Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskog reda sv. Franje, 2006., 95 str.

S. M. Emila Barbarić piše u Predgovoru: »Našoj su Majci Utemeljiteljici, bl. Mariji Propetoga Isusa Petković uvijek bili posebice na srcu odgoj i izobrazba njezinih sestara. Poput prave Majke skrbila se za jedinstvo i sklad svojih duhovnih kćeri. U svakoj je prigodi nastojala kako usmenom tako i pisanom riječju poučiti, potaknuti, uputiti, ohrabriti, otvoriti vidike za ono bitno, opomenuti i primjerom osvjedočiti – utjelovljujući tako svetopisamsku riječ o poučavanju u zgodno i nezgodno vrijeme. Riječi Majke Utemeljiteljice izvirale su iz stvarnoga života, nadahnjivane Duhom ljubavi i služenja. Provjeravala ih je sama u dubokome povjerenju u Boga Oca i njegovo vodstvo. Za sestre ih je pretakala u njima razumljivu svagdanju riječ i upućivala ih u poniznosti Službenice Gospodnje kojoj je Očevo djelo bilo na prvome mjestu. Sestre su te riječi primale otvorena srca i poslušna Duha, nastojeći ih utjelovljivati u svoje svagdanje poslove i međusobne odnose, kako sa sestrama tako i s onima koji su im bili povjereni na skrb.

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković