S Marijom Petković rastimo u milosrđu. Kateheze o liku i djelu bl. Marije Propetog Isusa Petković

Knjiga S Marijom Petković rastimo u milosrđu knjiga je koja je satkana od elemenata autobiografije blaženice, epizoda iz života redovničke zajednice koju je osnovala te nadahnutih impulsa za nasljedovanje one kršćanske ljubavi i milosrđa kojoj su se i bl. Marija, ali i mnoge njezine nasljednice, u potpunosti podložile, znajući da je to jedini i pravi put nasljedovanja Kristove ljubavi prema čovjeku. Teologija nas, naime, uči da ništa nije tako nenasilno, a tako moćno kao što su prispodobe kojima je Krist naviještao Kraljevstvo Božje. Knjiga koja je pred nama je poput prispodobe koja želi da zakoračimo u nju, kako bismo postali dio nje. Drukčije nije moguće čitati ovu knjigu. Drukčije nije moguće razumjeti život i djelo bl. Marije Petković, ali niti život i djelo sestara redovnica koje se i danas okupljaju oko njezinoga imena, a u njezinim pothvatima i molitvama pronalaze riječi života i pothvate ljubavi od kojih svatko od nas može živjeti. 

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković