S Marijom Petković rastimo u milosrđu

Iz tiska je izišla knjiga pod nazivom S Marijom Petković rastimo u milosrđu, kateheze / vjeronaučni susreti / pedagoške radionice o liku i djelu bl. Marije Propetog Isusa Petković.

Družba Kćeri Milosrđa ove godine obilježava sto godina osnutka Družbe. U okviru pripremanja programa za obilježavanje slavlja Jubileja nikla je i zamisao pripremanja i objavljivanja kateheza o bl. Mariji Propetog Isusa Petković s ciljem da se djeci i mladima približi lik ove velike žene koja je i danas inspiracija mnogima u nasljedovanju Isusa i služenju malenima. Knjiga je ugledala svjetlo dana te je na Katehetskoj školi za vjeroučitelje srednjih škola, održanoj u Zagrebu 25. kolovoza 2020. predstavljena i ponuđena vjeroučiteljima.

Šesnaest ponuđenih kateheza za različite uzraste djece i mladih, promiču ljudske i kršćanske vrijednosti koje su uvijek aktualne: ljubav prema Bogu i čovjeku, milosrđe prema čovjeku i osjetljivost za najpotrebitije, istinoljubivost, molitvu i sve ono što je nužno za dobrobit pojedinca i društva. Mogu se koristiti u školskom obrazovnom sustavu, u okviru određenih nastavnih cjelina, u župskoj katehezi i u različitim susretima s djecom i mladima. Svima onima koji će ih koristiti ostaje sloboda stvaralačke interpretacije u provedbi istih.

Na početku priručnika nalazi se kratki životopis bl. Marije Propetog Isusa Petković kako bi oni koji je ne poznaju dovoljno, a možda će posegnuti za ovom publikacijom, mogli iz ponuđenih redaka iščitati život žene koja je ostavila traga u povijesti Crkve u Hrvata. Uz kateheze ponuđeni su i dodatni audio-vizualni materijali potrebni za ostvarenje ovih kateheza koji se mogu pronaći na web stranici www.marijapropetog.hr. Ovom publikacijom želi se ne samo širiti poznavanje života i djela ove Božje ugodnice i hrvatske blaženice već po njezinom primjeru stvarati nove naraštaje koji će imati jasnu viziju osobnog i zajedničkog hoda u duhu ljubavi i milosrđa prema Ocu.

Priručnik kateheza S Marijom Petković rastimo u milosrđu može se pronaći u cijelosti na stranici www.marijapropetog.hr. Knjiga se može nabaviti kod sestara Kćeri Milosrđa, u provincijalnoj upravi na adresi Zagreb, Ive Mallina 4, e-mail: provincija@kcerimilosrdja.hr

S Marijom Petković rastimo u milosrđu
  Novosti