Izborni kapitul u OFS-u »Blažena Marija Propetog Isusa Petković« Blato -Vela Luka

U petak, 6. svibnja 2022. s početkom u 15 sati održano je slavlje izbornoga kapitula u Mjesnom bratstvu OFS-a »Blažena Marija Propetog Isusa Petković«, u dvorani Svetišta Blaženice, u Blatu na Korčuli.

Mjesno bratstvo OFS-a »Bl. Marija Propetoga Isusa Petković« pripada Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a »Sv. Leopold Bogdan Mandić«, sa sjedištem u Splitu. Područno bratstvo OFS-a broji 23 mjesna bratstva s 535 trajno zavjetovanih članova. Na tom području OFS-a zastupljene su sve četiri jurisdikcije (OFM, OFMConv, OFMCap i TOR).

Predsjedateljica izbornog kapitula bila je Mila Šuto, OFS, područna ministra. Nazočio je i fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent.

Na početku programa izbornog kapitula sve prisutne pozdravili su područna ministra Mila, područni duhovni asistent fra Stipe, duhovna asistentica s. Jasminka Gašparović i ministra Vesna Žuvela.

Mjesno Vijeće OFS-a na čelu s ministrom Vesnom i duhovnom asistenticom s. Jasminkom pozvalo je i don Željka Kovačevića, župnika župe Svih Svetih u Blatu da pozdravi kapitularce. Don Željko se rado odazvao i zaželio dobrodošlicu područnoj ministri i područnom duhovnom asistentu te članovima Vijeća i ostalim članovima mjesnog bratstva OFS-a i zaželio svima dobar i plodonosan rad. Potom je napomenuo da je Mjesno bratstvo OFS-a sastavni dio župne zajednice. Župna zajednica sastavljena je na poseban način od vjernika laika. Od svih se vjernika laika u današnje doba traži velikodušno i predano zalaganje u službi evangelizacijskoga poslanja, prije svega kroz svjedočanstvo u svakodnevnom životu, u skladu s evanđeljem u sredini u kojoj žive i na svim razinama odgovornosti, a posebno u preuzimanju odgovarajućih zadaća u službi župne zajednice. Mjesno bratstvo OFS-a nije jedna izolirana zajednica laika - svjetovnih franjevki i svjetovnih franjevaca nego sastavni dio Crkve i župne zajednice u kojoj se najkonkretnije ostvaruju i posreduju vrjednote Kraljevstva Božjega. S tim u svezi uvijek sam spreman na suradnju i otvoreni dijalog sa svim članovima župne zajednice, članovima Franjevačkoga svjetovnoga reda i svim ljudima dobre volje na području naše župne zajednice, - istaknuo je župnik don Željko.

Potom je izvješće o životu i radu mjesnoga bratstva OFS-a, uključivo i financijsko poslovanje u proteklom mandatu, podnijela ministra Vesna Žuvela. Izvješće je jednoglasno usvojeno. Područna ministra Mila predočila je sudjelovanje članova Područnog bratstva, kao i Mjesnoga bratstva Blato – Vela Luka svojim doprinosomu pomoći obiteljima pogođenima potresom na Banovini. Isto tako, i doprinosom za Ukrajinu koja je pogođena agresorskim ratom gdje je mnoštvo stanovnika Ukrajine prognano i izbjeglo iz svoje Domovine.

Izborni dio kapitula započeo je zazivom Duha Svetoga i čitanjem biblijskoga teksta koji ističe Isusovo načelo »služenja braći i sestrama« (Iv 13,1-17). Na tu temu fra Stipe je održao i kratki nagovor zaključujući s porukom u svezi Isusova »načela služenja«. »Crkva, ako ne služi, ne služi ničemu«. Isto tako, »ako župna zajednica i Mjesno brastvo OFS-a (Blato-Vela Luka) ne služe, ne služe ničemu«.

Potom je zajednosa sudionicima kapitula izmolio molitvu za članice OFS-a (Blato-Vela Luka) koje su preminule ove 2022. godine: sestre pok. Beti Šeman, OFS i pok. Milica Padovan, OFS te za sve ostale pokojne istoga Bratstva OFS-a.

Nakom duhovnog nagovora i molitve za pokojne sestre slijedio je izbor, prema smjernicama OFS-a (Generalne konstitucije OFS-a, čl. 76-84), obnašatelja službi u Vijeću Mjesnoga bratstva OFS-a.

U Vijeće mjesnoga bratstva OFS-a »Blažena Marija Propetog Isusa Petković«, Blato – Vela Luka, na mandat od tri godine (2022. – 2025.), izabrane su:

Andrea Tabain, OFS, ministra

Vesna Žuvela, OFS, zamjenica ministre

Niljana Borčić, OFS, tajnica

Anđelka Grbić, OFS, blagajnica

Vesela Franulović, OFS, povjerenica za formaciju

Članica Vijeća je i s. Jasminka Gašparović, CFM, duhovna asistentica

Područna ministra Mila, predsjedatelj izbornog kapitula, pozvala je novoizabrane članove Vijeća da molitvom potvrde svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje u bratstvu:

»Mi, članovi Vijeća Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda 'Blažena Marija Propetog Isusa Petković', Blato – Vela Luka prihvaćamo ovu odgovornost i službu upravljanja. Pred Svemogućim Bogom obećavamo da ćemo svakodnevno živjeti evanđelje po nadahnuću našega Serafskog Oca svetog Franje Asiškog i vršiti svoju službu najbolje što možemo.

Tražimo vodstvo Duha Svetoga i suradnju sve braće i sestara ovog bratstva kako bismo zajedno kao franjevačka obitelj bili svjedoci evanđelja i oruđe mira te izgrađivali bratskiji i evanđeoskiji svijet da bi se ostvarivalo Kraljevstvo Božje«.

Također na ovom izbornom kapitulu OFS-a izabrane su dvije službe: delegat i zamjenik delegata. Služba delegata obvezuje poći na Područni kapitul Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a »Sv. Leopold Bogdan Mandić« koji će se održati u subotu, 18. lipnja 2022. udvorani Franjevačkog samostana Gospe od zdravlja u Splitu (Trg Gaje Bulata 3). Ako delegat bude spriječen zamjenica delegata ima obvezu sudjelovati na Područnom kapitulu OFS-a.

Izabrane su:

Niljana Borćić, OFS, delegat

Vesna Žuvela, OFS, zamjenica delegata

Područna ministra Mila, na kraju slavlja izbornog kapitula, zahvalila je župniku don Željku, sestrama Družbe Kćeri Milosrđa na čelu sa s. Domagojom Marić, CFM, predstojnicom i s. Jasminki Gašparović, CFM, duhovnoj asistentici OFS-a za ljudski, kršćanski i franjevački communio (zajedništvo). Isto tako, zahvalila je i svim članovima prethodnoga i novoizabranog Vijeća OFS-a i svim drugim članovima istoga mjesnoga bratstva OFS-a.

Po zagovoru blažene Marije Propetoga Isusa Petković, neka sve nas dragi Bog čuva i prati u našem životu i radu!

Tekst: fra Stipe Nimac, OFM

Galerija slika

  Novosti