Kako postati redovnica?

 
Kako postati redovnica?

»Gospodine, volja tvoja, to je radost moja; upoznati je , to je želja moja; vršiti je, to je sreća moja, jer ja te ljubim, Bože, Ljubavi moja!«
Bl. Marija Propetog

Ove riječi Blažene Marije Propetog dotiču samu srž redovničkog poziva, odnosno odgovora na Božji zov vlastitim životom. Naime, svatko od nas želi pronaći smisao, put i ispunjenje svog života i tako napokon biti sretan. Često se tražimo na krivim stazama, pokušavajući svoju glad ispuniti određenim materijalnim dobrima, uspjesima ili novcem. Samo oni koji otkriju Božji put, razvijaju sposobnosti i surađuju s milošću koja im je darovana, uspijevaju ostvariti smisao života i istinsku sreću. Jedan od poziva koji Bog daruje pojedincima, poziv je na posvećeni život. Osoba koja osjeti Božji zov i želi mu odgovoriti, osoba je traženja. U molitvi, svakodnevnoj Euharistiji, razmišljanju i upoznavanju posvećenog života, sazrijeva i njena spremnost ostaviti sve i poći za Isusom.

Da bi djevojka postala članicom Družbe Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje potrebno je proći određene odgojne faze kandidaturu, postulaturu, novicijat, juniorat. U prvoj fazi – Kandidaturi – djevojka se upoznaje sa zajednicom i životom u njoj. Kandidatura se nalazi u Šestinama. Prije ulaska u našu redovničku obitelj, potrebno je uputiti molbu Provincijalnoj predstojnici i dostaviti potrebne dokumente.

 

Provincijalna predstojnica
s. M. Emila Barbarić
Mallinova 4, 10000 Zagreb

emilabarbaric@gmail.com


s. M. Jelena Krilić
Šestinski vijenac 3, 10000 Zagreb

jelenaskrilic@gmail.com, mob.: +385 995361105

 

s. M. Juliana Beretić
Ulica 79, br. 5, 20271 Blato

juliana.beretic@gmail.com, mob.: +385 997989576