Kako postati redovnica?

»Gospodine, volja tvoja, to je radost moja; upoznati je , to je želja moja; vršiti je, to je sreća moja, jer ja te ljubim, Bože, Ljubavi moja!«
Bl. Marija Propetog

Ove riječi Blažene Marije Propetog dotiču samu srž redovničkog poziva, odnosno odgovora na Božji zov vlastitim životom. Naime, svatko od nas želi pronaći smisao, put i ispunjenje svog života i tako napokon biti sretan. Često se tražimo na krivim stazama, pokušavajući svoju glad ispuniti određenim materijalnim dobrima, uspjesima ili novcem. Samo oni koji otkriju Božji put, razvijaju sposobnosti i surađuju s milošću koja im je darovana, uspijevaju ostvariti smisao života i istinsku sreću. Jedan od poziva koji Bog daruje pojedincima, poziv je na posvećeni život. Osoba koja osjeti Božji zov i želi mu odgovoriti, osoba je traženja. U molitvi, svakodnevnoj Euharistiji, razmišljanju i upoznavanju posvećenog života, sazrijeva i njena spremnost ostaviti sve i poći za Isusom.

Da bi djevojka postala članicom Družbe Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje potrebno je proći određene odgojne faze kandidaturu, postulaturu, novicijat, juniorat. U prvoj fazi – Kandidaturi – djevojka se upoznaje sa zajednicom i životom u njoj. Kandidatura se nalazi u Šestinama. Prije ulaska u našu redovničku obitelj, potrebno je uputiti molbu Provincijalnoj predstojnici i dostaviti potrebne dokumente.

 

Provincijalna predstojnica
s. M. Mirjam Gadža
Ive Mallina 4, 10000 Zagreb

mirjam.gadza@gmail.com, mob.: +385 996854021

 

Odgojiteljica početne formacije sestara
s. M. Veronika Dunatov
Šestinski vijenac 3, 10000 Zagreb

 

Sestra odgovorna za apostolat zvanja
s. M. Danijela Škoro
Ulica 79, br. 5, 20271 Blato

danijelaskoro@gmail.com, mob.: +385 92 2690564

 
 
  Duhovni poziv