Teološki aspekti Božjeg Očinstva u životu i djelu Marije Propetog Isusa Petković

IV. znanstveni skup o Službenici Božjoj Mariji Propetog Isusa Petković 5. i 6. studenog 1999. u Zagrebu

uredile s. M. Emila Barbarić, Katica Knezović, s. M. Vianeja Kustura, Zagreb, Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje Hrvatska provincija Krista Kralja, 2000., 200 str.

Znanstveni skup o Mariji Propetog Isusa Petković, četvrti po redu, održan je u Zagrebu 5. i 6. studenoga 1999. godine u Godini Boga Oca i 80. obljetnici utemeljenja Družbe Kćeri Milosrđa. Upravo je godina Boga Oca bila poticaj da se o ovoj temi, koju je Marija Propetog Petković zdušno promicala, iznesu sustavnija istraživanja i promišljanja crpljena iz pisane ostavštine ove službenice Božje. Djelo sadrži radove izlagača i druge popratne pozdrave, izvješća, predstavljanja i intervente sudionika skupa.

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković