Prve Konstitucije Družbe Kćeri Milosrđa Trećega samostanskog reda sv. Franje

Rukopisne konstitucije Majke utemeljiteljice bl. Marije Propetoga Isusa Petković, Blato, Družba Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, 2010., 132 str.

Prve ili rukopisne konstitucije družbe Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje koje je na Prižbi napisala utemeljiteljica Družbe majka Marija Propetog Isusa Petković, a koje je u Blatu 15. lipnja 1923. pregledao suutemeljitelj  biskup Josip Marčelić  izdane su o 90. obljetnici utemeljenja Družbe, preslikane, prepisane i prevedene na talijanski i španjolski jezik. U uvodnoj riječi M. Emila Barbarić je napisala: »Iz njih je razvidno kakav je duh naše  Utemeljiteljice, kakva je njezina zamisao naše Družbe, kolika je ljubav koja ju je rukovodila da pomogne svakoj svojoj duhovnoj kćeri da postigne svoju svrhu – da se približi Bogu, pomogne bližnjemu i ostvari spasenje svoje duše i duša svojih bližnjih.«

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković