Karizma i djelatnosti

Sadržaj karizme izrečen je u imenu Družbe da bi se povijesno oživljavalo poslanje koje sestre vrše u Crkvi i u svijetu na izgradnji Kraljevstva.

Kćeri Milosrđa znači da smo rođene iz milosrđa Očeva i poslane u svijet nastaviti njegovo djelo milosrđa i bratske ljubavi prema trpećim ljudima (Pouka bl. Marije Propetog, 13. prosinca 1942).

Sestre moraju biti prava slika milosrđa nebeskoga Oca (Pouka bl. Marije Propetog, 13. prosinca 1942) i kao baštinice njegove milosrdne naravi pružati našoj braći, napose najmanjima i najpotrebitijima, dokaze i plodove dobrote i ljubavi kojom nas Otac ljubi. Svaka je Kći Milosrđa pozvana svjedočiti milosrdnu ljubav Očevu, slijedeći raspetoga Krista po uzoru sv. Franje Asiškoga i naše prve duhovne Majke, tako da i same postanemo živo evanđelje u Crkvi.

Milosrđe uključuje uslužnost, gostoljublje, prihvaćanje bližnjega i spremnost na praštanje, kao i priznanje vlastitih ograničenja da bi se u nama očitovala snaga Božje ljubavi.

Svijest da je redovnička zajednica crkvena zajednica koja uprisutnjuje Crkvu – tijelo Kristovo, zahtijeva od nas crkvenu osjetljivost i otvorenost suradnji s njome. Apostolatska djelatnost sastavni je dio karizme Družbe: svjedočiti milosrđe i dobrotu Boga Oca životom te apostolskim djelima evangelizacije, odgoja i djelotvorne ljubavi, pozorne na znakove i zahtjeve vremenâ. U unutarnjem jedinstvu s Bogom sestre nalaze snagu i poticaj za naviještanje Radosne vijesti. Apostolatska djelatnost vrši se u Crkvi, za Crkvu i sa Crkvom (Konstitucije 56).

Družba ostvaruje svoje poslanje u Crkvi vjerodostojnošću kršćanske poruke pomažući da se Isusova Crkva ukorijeni i razvije u svakoj sredini. Molite, kćeri drage, za svetog Oca, za Crkvu, za svećenike i redovnike, za sav kršćanski puk da se proširi Božje kraljevstvo (Pouka bl. Marije Propetog, 8. svibnja 1945.)

Družba Kćeri Milosrđa Trećega samostanskoga reda sv. Franje rođena je u krilu Crkve i svoje poslanje ostvaruje u Crkvi i za Crkvu. Iz imena Družbe proizlazi zadaća svake pojedine sestre, da osobnim posvećenim životom i povjerenim joj apostolatom svjedoči milosrdnu Očevu ljubav prema svakom čovjeku. Ostvarujući djela milosrđa sestre postaju slične Kristu, svome Zaručniku, koji je ljubio svakoga čovjeka i umro za sve ljude.

Sestre najprije svjedoče Očevo milosrđe živeći evanđeoske zavjete u sestrinstvu i  djelatnostima: odgoja i obrazovanja, apostolata djece i mladih, apostolata zdravlja i starijih osoba, župnog apostolata, promicanja dostojanstva ljudske osobe, sirotištima i misijama.

U prvim Konstitucijama Družbe Majka utemeljiteljica određuje: Stoga će neuke učiti pute Gospodnje; nastojati oko obraćenja grešnika; tješiti tužne i nevoljne pomažući im u duševnim i tjelesnim potrebama. Osobito će njegovati bijedne, sirote, starce i bolesnike. ( RK, 4)

Razmatranje evanđelja, euharistija, dnevna osobna i zajednička molitva izvori su Božje blizine i ljubavi iz kojih sestre crpe snagu za ostvarivanje milosrdnih djela kojima svjedoče Božje milosrđe.

  Kćeri Milosrđa