Volja Božja

»Gospodine, volja tvoja, to je radost moja;

upoznati je, to je želja moja;

vršiti je, to je sreća moja,

jer ja te ljubim, Bože, Ljubavi moja!«

 

bl. Marija Propetog Isusa Petković

Prethodni
  žrtva
  Duhovna misao