Hrvatska provincija Krista Kralja djeluje u 24 zajednice u kojima živi 131 sestra. Četrnaest je kuća u vlasništvu Družbe, a ostale zajednice su u župnim kućama ili karitasovim domovima.

  Provincija