• Slika prva

Zajednice

Danas hrvatska provincija Krista Kralja ima 25 zajednica u kojima žive 162 sestre. 16 je kuća u vlasništvu sestara, a ostale zajednice žive u župnim kućama ili karitasovim domovima.

 

1. BLATO

Matična kuća Družbe. Zajednica je posvećena Kristu Kralju, a osnovana g.1920. Već 1919. Marija Petković sa svojim prijateljicama preuzima pučku kuhinju od sestara Službenica Milosrđa -Ančela. Ubrzo počinje s radom sirotište sv. Vincence, škola šivanja i ručnog rada, dječje obdanište, dječje zabavište.

Sestre počinju voditi veći broj katoličkih društava i obilaze bolesnike. Kroz protekle godine apostolat sestara se prilagođavao mogućnostima i potrebama lokalnog stanovništva.

Danas je u sklopu samostana smješteno svetište Bl. Marije Petković. Uz brojne hodočasnike koji pohađaju svetište, apostolat sestara obuhvaća vrtić Marije Petković, katehizaciju i sakristansku službu u župi Svih Svetih, vođenje crkvenih zborova, jedna sestra predaje vjeronauk u osnovnoj školi, a jedna je duhovni asistent TFR. Osobiti angažman među djecom i mladima prepoznat je u radu župnog zbora Stope.

Zajednici pripada i kuća za odmor sestara na Prižbi.

 

2. SUBOTICA

Zajednica Sv. Terezije u Subotici je druga otvorena kuća Družbe, g.1923. U početku se otvara Dječji dom Kolevka, Zavod sv. Terezije i muško sirotište sv. Antuna. Danas, uz montesori vrtić Naša radost , katehizaciju i sakristansku službu u župi sv. Roka, sestre u samostanu njeguju nekoliko starica.

 

3. ZEMUNIK

G 1932. sestre su stigle u Zemunik kako bi radile u bolnici za duševne bolesnike. Preuzele su župni apostolat. Danas katehiziraju u župi, sviraju, vode brigu o sakristiji i čistoći crkve.

 

4. UGLJAN

U tišini starog franjevačkog samostana, okruženog borovom šumom, čije obale oplakuje more, od g.1933. sestre se bave gospodarstvom, primanjem bolesnika na oporavak i sakristanskom službom u župi.

Ova oaza mira pretvorena je u duhovni centar u kojemu se svećenici, sestre, mladi i obitelji mogu posvetiti odmoru i molitvi. Šest sestara koje u njemu žive, trude se grupama i pojedincima pružiti duhovnu i tjelesnu okrepu.

 

5. SPLIT

G. 1934. otvara se kuća s obdaništem i pučkom kuhinjom u Splitu. Sestre se posvećuju i sakristanskoj službi, vode crkveno sviranje, katolička društva i rade ručni rad. Danas u ovoj zajednici djeluje dječji vrtić Marija Petković. Sestre rade u župnom apostolatu dviju župa, predaju vjeronauk u osnovnoj školi i vrše sakristansku službu.

 

6. ŠESTINE

Kuća je otvorena g.1937. za sirotište, uz koje su sestre prihvatile rad oko izbjeglica u domu za gluhonijeme, te sakristansku službu u župi sv. Mirka. Danas je ovo kuća za starije i bolesne sestre, uz koje sestre njeguju nekoliko starica, te rade u župnom apostolatu i vrše sakristansku službu.

 

7. IVANIĆ GRAD

Od g. 1938. do danas sestre katehiziraju u župi i predaju vjeronauk u osnovnoj školi, vode crkveno pjevanje, vrše sakristansku službu i brinu o župnom domaćinstvu. U počecima je bio otvoren konvikt, te pružana poduka u sviranju, ručnom radu i šivanju.

 

8. MARINCI

Mala škola, koja je seoskoj djece pružala opismenjavanje otvorena je u Marincima g.1942. Danas sestre u ovom malom zagorskom selu njeguju nekoliko starica, pripremaju djecu za sakramenat prve pričesti i vrše sakristansku službu.

 

9. CAVTAT

U samom središtu Cavtata smještena je kuća u koju su dobrotom vlasnice g.1942. uselile sestre kako bi radile u dječjem domu Tiha, čuvale djecu i radile u župnoj katehezi. Danas u ovoj kući djeluje podružnica Dječjeg vrtića Konavle.

 

10. PULA

U Puli sestre djeluju od g.1947. Prvotno je zajednica otvorena za dječje obdanište i pečenje hostija. S vremenom su sestre radile u bolnici i vršile sakristansku službu u katedrali, da bi napokon bio otvoren dječji vrtić Marija Petković koji danas djeluje na Velom Vrhu.

 

11. ZADAR

U crkvi sv. Šime sestre su prihvatile župni apostolat, sviranje i sakristansku službu g.1948. . Danas je ovo zajednica za starije i bolesne sestre, dok dvije sestre rade u klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II i posvećuju se apostolatu mladih.

 

12. VALPOVO

Među žitelje plodne slavonske ravnice sestre su se nastanile g.1954. i započele rad u župi sa djecom i mladima, vođenje crkvenih zborova, brigom o sakristiji i čistoći crkve. Danas ovom apostolatu možemo dodati rad u osnovnoj i srednjoj školi.

 

13. ZAGREB- provincijalno središte

U Mallinovu ulicu u Zagrebu, sestre su se nastanile g.1958. Ova je kuća otvorena prvenstveno radi školovanja sestara. Ubrzo je otvoren dječji vrtić Marija Petković koji danas pohađa pedesetak djece.

Danas je u ovu kuću smještena i uprava Provincije, te ured Zaklade Bl. Marije Petković.

BREŽICE- Slovenija

U malom i pitomom slovenskom mjestu sestre se nastanjuju g.1974. Prihvaćaju rad u župnom apostolatu, prvenstveno rad s djecom, brinu o sakristiji i čistoći crkve. U svojoj maloj kućici čuvaju djecu. 

 

14. NOVSKA

G. 1968. sestre se nastanjuju u Novskoj i posvećuju apostolatu koji rade i danas: katehizacija djece i mladih, sviranje i vođenje crkvenih zborova, sakristanska služba i rad u školi. U ovoj je kući smješten novicijat.

 

15. HAGEN

Sa svrhom pomoći svojim sestrama u domovini i odgovoriti našoj posebnoj svrsi Apostolatu Milosrđa, preuzele su 1968. g. njegu u Caritasovu staračkom domu svete Klare u Hagenu-Njemačka. Uz staračku slabost i nemoć, poslužuju sestre i demencionalno oboljele starije osobe. 

 

16. HENGERSBERG

Uvjetovane težinom preživljavanja, sestre kreću na rad u Njemačku. U caritasovom staračkom domu u Hengersbergu rade od g.1969.

 

17. NIN

Od g.1971. sestre djeluju u Zatonu odakle katehiziraju u pet okolnih župa, vode crkveno sviranje i brinu o svetištu Gospe Ninske. S vremenom se nastanjuju u samom Ninu.

 

18. VANCOUVER

Među naše iseljenike u Canadu, sestre odlaze g.1971. kako bi katehizirale, držale subotnji tečaj hrvatskog jezika, svirale i vršile sakristansku službu.

 

19. ČAKOVEC

U Čakovcu sestre počinju djelovati g. 1973. Otvorile su jaslice za djecu. Odgojem najmanjih sestre se bave i danas.

 

20. PLOČE

Stablina, dio Ploča, postao je dom sestrama Kćeri Milosrđa g.1975. One su prihvatile župni apostolat u kojem rade i danas. Sestre u svom radu imaju svesrdnu pomoć angažiranih vjernika. Aktivna je zajednica suradnika Kćeri Milosrđa, kao i Bisera. U ovoj zajednici smješten je ured Kauze Bl. Marije Petković.

 

21. DUBROVNIK

U sjeni dubrovačke katedrale sestre su se nastanile g. 1982. godine. Uz dvorbu bolesnog svećenika posvetile su se pohađanju medicinske škole. Od g. 2001. ovdje je smještena kandidatura. Sestre prihvaćaju rad u sakristiji katedrale i rad u školi. Danas žive u samostanu sv. Josipa na Lapadu.

 

22. DUBROVNIK- biskupija

Od g.1986. godine do današnjih dana sestre vode biskupsko domaćinstvo. 

 

23. USKOPLJE

G 1983. sestre Kćeri Milosrđa otvaraju prvu kuću u BiH. Od samog početka pa do danas djeluju u župnom pastoralu, radeći s djecom i mladima, vode župne zborove, brinu se o čistoći crkve, vode domaćinstvo.

 

24. OSIJEK- vrtić

Sedam godina od početka rada sestara na župi Jug II u Osijeku, otvorena je i druga zajednica na području iste. Sestre u vrtiću Marija Petković odgajajju djecu u jasličkoj i vrtićkoj skupini.

 

 

© 2018 DKM
Izrada web stranica: Dedal komunikacije