• Slika prva

Trajna formacija

Redovnice su dužne cijeli život nastaviti svoju duhovnu, znanstvenu i praktičnu formaciju kako bi mogle u svoj punini živjeti vlastito posvećenje Bogu, u posebnom poslanju koje mu Crkva povjerava.

''Neka u sebi trajno izgrađuju stan i prebivalište onome koji je Gospodin Bog svemogući, Otac i Sin i Duh Sveti, tako da nepodijeljena srca rastu do sveopće ljubavi trajno se obraćajući Bogu i bližnjemu'' (Piž br.8.)

 

 

© 2018 DKM
Izrada web stranica: Dedal komunikacije