• Slika prva

Postulatura

''Poglavari neka se uvjere da pripravnici istinski prihvaćaju katoličku vjeru i crkvene sakramente. Ako su prikladni neka budu uvedeni u život bratstva. I neka im se brižno protumači sve što se tiče ovoga evanđeoskog života, osobito one Gospodinove riječi: ''Ako želiš biti savršen, idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu, a onda dođi i slijedi me. I ako tko želi ići za mnom, neka se odreče sama sebe, neka uzme križ svoj i neka ide za mnom.'' (Piž br.5.)

Postulatura je razdoblje u kojem postulantica preispituje svoje zvanje, a zajednica njezinu prikladnost za redovnički život. Ovo je vrijeme priprave za novicijat važno za osobu da bi se postupno osposobila za odvajanje od svjetovnog života i navika, te prigrlila redovnički način života.

 

 

© 2018 DKM
Izrada web stranica: Dedal komunikacije