• Slika prva

Novicijat

Djevojka, ukoliko želi prihvatiti način života i karizmu Družbe ulazi u novicijat. Novicijat se često naziva i vrijeme kušnje. Ovim razdobljem započinje redovnički život. Usmjeren je na bolje upoznavanje Božjeg poziva. Traje dvije godine. Djevojka dobiva redovničko ime i redovničko odijelo. Novakinje se postupno uvodi u karizmu Družbe, zahtjeve redovničkog života, formira za djelatnosti koje odgovaraju karizmi Družbe; posvećuje se molitvi i dubljem življenju otajstva vjere po slavljenju liturgije, osobito svete mise i liturgije časova. Svakodnevnim čitanjem i razmatranjem evanđelja nastoji upoznati i nasljedovati život Isusa Krista. Postupno se uči usklađivati zahtjeve kontemplativnog (molitvenog) i aktivnog (apostolskog) života.

''Tako neka pod Gospodnjim vodstvom započnu život pokore, znajući da se svi trajno imamo obraćati. U znak obraćenja i posvećenja evanđeoskom životu neka obuku poniznu odjeću i neka se jednostavno vladaju.'' (Piž br.6.)
 

 

 

© 2018 DKM
Izrada web stranica: Dedal komunikacije