Ti si smisao!

Ti uvijek pružaš riječ utjehe kad je teško.
Tvoje riječi donose smiraj.
I onog trenutka kad nedostaje, i onog trenutka kad je praznina velika,
i onog trenutka kad smisao se gubi.
Ti postaješ prisutnost, Ti ispunjaš srce,
Ti si smisao!
I opet danas želim tebe koji si život unatoč smrti,
tebe koji si radost unatoč tuzi,
tebe koji si došao na svijet
da bih vjerovala i živjela!

s. M. Anamarija Vuković

Prethodni
  Jednoga dana
  Duhovna misao