Samo Bog dosta je bio jednoj hrabroj ženi.
I kad su ju izbacile sestre
i kad je bilo mračno
i kad je Krist samo šutio
i kad je mrak dušu obuzimao.
Samo Bog dosta je bilo joj je životno geslo,
bilo je doista jedno pokretačko veslo.
Samo Bog dosta je Velikoj Tereziji,
zato molim tebe velika ženo,
jakost u mraku,
odvažnost na putu,
svijetlo u duhu,
da govoriti mogu:
ništa neka te ne straši
samo Bog dosta je mome životu.

s. M. Anamarija Vuković

Prethodni
  Jao!
  Duhovna misao