1892. - 10. prosinca
rodila se od oca Antuna Petkovića Kovača i Marije r. Marinović

 

1906. - 21. studenoga
zavjetuje doživotnu čistoću u 14. godini života

 

1919. - 25. ožujka
započinje zajednički život s pet djevojaka u napuštenom samostanu Službenica milosrđa u Blatu

 

1920. - 4. listopada
na poticaj dr. Josipa Marčelića, dubrovačkog biskupa, utemeljuje Družbu Kćeri Milosrđa, a na redovničkom oblačenju dobiva ime Marija Propetog Isusa

 

1928. - 18. lipnja
Družba postaje biskupijskoga prava i pripojena je Franjevačkom redu

 

1936. - 31. ožujka
prve sestre odlaze u misije u Južnu Ameriku

 

1940. - 1952.
u misijama u Južnoj Americi

 

1952.
vraća se u Europu, u Rim, gdje prenosi Vrhovnu upravu Družbe

 

1956.
Družba postaje papinskoga prava

 

1958.
doživljava izljev krvi na mozak od čega ostaje poluuzeta

 

1961.
na Generalnom kapitulu upravu Družbe predaje novoj vrhovnoj glavarici

 

1966. - 9. srpnja
umire na glasu svetosti u Rimu, gdje je i pokopana na rimskom groblju Campo Verano

 

1969. - 9. srpnja
prijenos njezinih zemnih ostataka u kriptu kapelice Središnje družbine kuće u Rimu

 

1989. - 1997.
završen biskupijski postupak na Rimskom vikarijatu za proglašenje blaženih i svetih

 

1998. - 21. studenoga
prijenos zemnih ostataka iz Rima u rodno Blato

 

2002. - 5. srpnja
proglašen Dekret o junačkim krepostima

 

2002. - 20. prosinca
proglašen Dekret o priznatom čudu u spašavanju dvadeset mornara u utrobi potopljene peruanske podmornice »Pacocha« čime su ispunjeni svi uvjeti za njezino proglašenje blaženom

 

2003. - 6. lipnja
pri trećem pohodu Hrvatskoj, papa Ivan Pavao II proglasio ju je blaženom u Dubrovniku i time domovinsku Crkvu obogatio prvom hrvatskom blaženicom koja je osnovala izvorno hrvatsku redovničku zajednicu

  Bl. Marija Propetog Isusa Petković