Susret za djevojke

                                       »Što kažete, tko sam ja?«

 

          Kako svaki čovjek – pojedinac ima određenu zadaću i zadatak da ostvaruje i osmišljava vlastiti život, takvu zadaću ili karizmu imaju i sestre Kćeri milosrđa. A njihova temeljna karizma je odgoj i izobrazba djece i mladih. Sukladno tomu zadatku ili zadaći, pod vodstvom s. M. Jasne Crknović, povjerenice za duhovna zvanja u našoj Provinciji, u četvrtak 3. siječnja 2013. godine, na blagdan Imena Isusova, organizirana je jednodnevna duhovna obnova za djevojke u našemu samostanu bl. Marije Propetoga Isusa Petković u gradu Novskoj.

Susretu su nazočile djevojke – studentice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Učiteljskog fakulteta iz Petrinje, i srednjoškolke iz Novske, sestre novakinje i juniorke, te kandidatice iz Provincije.

          Tema susreta bila je Isusov upit apostolima: » Što kažete, tko sam ja? «, prepoznati  vlastito poslanje i shvatiti samu bit vlastitog imena, imena koje je urezano u Božji dlan, to je zadaća čovjeka, kao stvorenja Božjega. Nakon kratkoga upoznavanja, s. Jasna pojasnila je zadanu temu i razdijelila nas po skupinama. Potom je uslijedilo drugo predavanje, koje je izložila s. M. Jelena Krilić, učiteljica novakinja. U izlaganju s. Jelena osvrnula se na samo ime čovjeka, shvaćenog u biblijsko - antropološkom promišljanju; ´ādām – zemljanin, shvaćen u duhu starozavjetne predaje, kao  stvorenoga  »na Božju sliku i priliku« (Post 1, 26.27) te potom kao čovjeka  kojega Bog za sebe ljubomorno čuva i čije je ime upisano u Njegov dlan, novi pogled i shvaćanje novozavjetne objave i kao treći vidik, krštenje i dobivanje novoga imena, kao svojevrstan pečat i znak Božjega stvorenja.

          U podne, otišle smo dati Bogu hvalu u našu samostansku kapelicu izmolivši Radosna otajstva svete krunice. U poslijepodnevnim satima, uslijedio je veseli dio programa uz igre i pjesmu, kojega su priredile naše sestre novakinje. Nakon toga, ponovno smo bile razdijeljene po skupinama, gdje je svaka skupina imala i svoj zadatak. Tako je svaka skupina dobila jedan svetopisamski tekst iz Staroga ili Novoga zavjeta, kojega je trebalo pročitati, rastumačiti i posadašnjiti i staviti ga u kontekst današnjega vremena. Te na koncu, od dobivenoga teksta napraviti po vlastitom izboru plakat, scenski prikaz, raspravu, intervju ili štogod drugo. Skupine su bile uistinu marljive i svoj su zadatak napravile najbolje što su mogle. Tako smo imale priliku vidjeti dva scenska prikaza, u kojima su  predstavljene životne situacije kako je sve moguće Boga prepoznati i osjetiti Njegovu blizinu, i jedna grupa predstavila je svoj uradak kroz plakate, koji su uz lijepo naslikane crteže predstavile Boga kao tvorca i dovršitelja u svijetu. Kako se mrak hvatao i dan se bližio svojemu kraju, tako se i vrijeme našega susreta približavao svojemu kraju. Zahvalna srca Bogu i sestrama, vratile smo se svojim kućama u nadi ponovnoga susreta.

  Novosti