Presveto Ime Isus

Sve za Isusa na slavu Oca !

POUKA

Caseros, 02. 01. 1951.

 

O PRESVETOM IMENU ISUSOVU

Na današnji dan sve vas pozdravljam u slatkom i presvetom Imenu Isusovu i budući da slavimo njegovo sveto Ime na poseban način  vam čestitam kao njegovim Zaručnicama i  radujem se s vama ovom svetom danu.

Sve stvoreno na nebu i na zemlji danas pjeva slavu Bogu, Anđeli i Sveci  zanosni su u ljubavi a  pravednici na zemlji slave njegovo presveto Ima pred kojim se prigiba svako koljeno na nebu, na zemlji i  u paklu.

 

 

U presvetom Imenu Isusovu je sva naša  snaga i  spasenje, jer Isus znači SPASITELJ, hoće reći, onaj koji živi, koji se daje i žrtvuje za druge. Ovo je Isus bio za svih nas.

Presveto Ime Isusovo je divna pjesma koja na najuzvišeniji način izriče sve što je Mudrost i Milosrđe Božje moglo izmisliti za spasenje  čovječanstva. Ime Isusovo je radost Anđela  i Svetaca, u njegovo Ime se raduju sva vidljiva i nevidljiva bića, On je utjelovljena ljubav Očeva.

Kćeri moje,  želim da budete apostoli i nositeljice ovog svetog  Imena i da idete po svijetu propovijedajući njegovu veličinu, moć i slatkoću. Sve što budete htjele, postići ćete po ovom svetom Imenu, ali zato se  trebate potpuno pouzdati u njega, jer sam Isus nam je rekao: «Što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime» (Iv 16, 24)

Ako je Bog dao toliku moć Imenu Isusovu, kako možemo a da ne iskoristimo i da ga ne zazivamo u svakom času, na početku i svršetku svakog našeg djela? Tko ga na času smrti bude zazvao, bit će spašen. Zato poučavajmo bolesnike da ponavljaju ovo moćno Ime. Sretna duša koja će ga moći izgovarati na času svoje  smrti jer će joj  donijeti  vječno spasenje. Zato, kad pomažete umiruće na čas smrti, trebate im ponavljati na uho: ISUSE  OPROŠTENJE I MILOSRĐE, LJUBIM  TE.

Sveti Bernardin Sijenski izumio je monogram I.H.S. i urezao ga na drvo s kojim je liječio bolesnike čim bi se njima približio a  s njim je obraćao i  narode, jer pred ovim Imenom bježi đavao.

Ime Isusovo je veliko po svom porijeklu, jer dolazi iz neba. Anđeo ga je uzeo iz usta Nebeskog Oca  i donio na zemlju Blaženoj Djevici Mariji  rekavši joj: «Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus».  (Lk 1, 31 ) Drugi put Anđeo Gospodnji u snu reče Josipu: «Ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit ćeš Sina , a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus». ( Mt 1, 20-21)

 Isus  znači Spasitelj i samo u njegovom Imenu duša će naći  svoje spasenje.

Ime Isusovo također označuje da je on početak boljeg  svijeta, nadnaravnog  i  punog milosti. Isusovo Ime  je puno milosrđa i zdravlja, ime koje nam ulijeva pouzdanje. Utvrđeno je da su mnoga čudesa učinjena zaslugom Presvetog Imena Isusova. Nebo nam se otvara kad zazovemo ovo sveto  Ime.

Na Ime Isusovo bježe đavoli, na areni-borilištu lavovi ne žderu mučenike, bijesno more se smiruje, vrata zatvora se otvaraju; tolike divote ostvarene na zaziv ovog moćnog i svetog Imena, da ih se nikada neće moći nabrojiti. Kako dakle možemo a da često ne zazivamo  ovo slatko, moćno i čudesno Ime?

Predrage kćeri, neka Ime Isusovo bude kao blagi melem vašem srcu i  bude uvijek na vašim ustima. Zazovite ga da vam pomogne na početku i za vrijeme vašeg rada,. Isto tako u vašim bolima, patnjama, borbama i tami vaših kušnja;  u pogibeljima, napastima, tjeskobama i pobjedama.

Zazovite ga posebno na času vaše smrti i smrti drugih.

 U presvetom Imenu Isusovu vas ljubi i pozdravlja, njemu vas povjerava  i blagoslivlja, vaša duhovna Majka.

  Novosti