Okružnica Nova godina

Sve za Isusa, na slavu Nebeskog Oca!

Br: 1/61.                                                                         

Nova Godina 1961.

 

OKRUŽNICA

Časnim sestrama „KĆERI MILOSRĐA“

                                                                                                           

Premile moje kćeri u Isusu,

U Presveto Ime Božje započnimo mile moje ovu godinu! Započnimo u presveto Ime Isusovo, jer pomoć naša je u Imenu Gospodnjem!

 

 

Kako sve sestre moraju biti kao jedna duša, da bude sve jedno sve zajedničko, izabrali smo ovu godinu iste Zaštitnike za cijelu našu Družbu i pojedinu Sestru, da nas svih zajednički štite i pomažu, a to su: Naša Nebeska Majka – Majka Božje Milosti Majka i zaštitnica cijele Družbe. Sveti Josip, koji je ujedno zaštitnik cijele Družbe, da bude zaštitnik i nas svake pojedino. Pod njihovu moćnu obranu svih Vas stavljam kao i cijelu Družbu. Njima se utecimo u svakoj potrebi; a komu ćemo se i uteći, ako ne Majci – Majci Božjoj, da nas Ona zagovara kod Nebeskog Oca i svog Božanskog Sina.

Zato se stavimo pod plašt Majke Božje Milosti, da nas čuva i udjeli nam sve potrebne milosti za naše vječno spasenje, a Sveti Josip da bude naš zaštitnik u svakoj pogibelji.

Kako se stavljalo na silnicu jedna ili dvije kreposti u kojima se je vježbalo kroz cijelu godinu, sada ćemo staviti ove godine svi istu krepost to jest zapovijed Ljubavi.

I.

1). Vježbati se u što savršenijoj ljubavi prema Bogu i iskrnjemu osobito u ljubavi prema svojim Sestrama, da postanemo izgled ljubavi i svetosti.

2). Vježbati se u svetoj šutnji, dotle, dok svaka postane izgled sabranosti.

 

II.

Kroz ovu godinu naše nakane su moliti:

1). Da dođe Kraljevstvo Božje k nama;

2). Za spasenje svijeta,

3). Za svete duše Čistilišta,

4). Za naša redovnička zvanja,

5). Za potrebe naše Družbe.

                             

Molimo mile moje, na ovu nakanu uvijek, a posebno ovu godinu, jer mi smo odabranice Božje, što moramo moliti za spasenje svijeta, i da dođe k nama Kraljevstvo Božje.

Dakle sada ponavljam i svakoj stavljam na srce: da se usavršujete u ljubavi prema Bogu Našem Gospodinu, i u ljubavi prema bližnjemu, osobito prema svojim Sestrama.

                    Sestre mile, ljubite se međusobno, to Naš Gospodin zapovijeda koji reče: »Ljubite jedan drugoga, kao što sam ja ljubio Vas«…(Iv 13, 34.) – »Dječice, ne ljubite riječju ni jezikom, nego djelom i istinom«. (Posl. Iv. Pog.1. gl.3. 18.)

          Moramo ljubiti bližnjega svoga. Raširimo svoje srce, da možemo razumjeti potrebu svakog srca, gorčinu i trpljenje svih duša. Kolike duše bi umrle daleke od Gospodina, da se redovnice ne žrtvuju srcem jednog apostola! – Isus je postavio u naše ruke srca mnogih jadnih grešnika. Zato radimo sa ljubavlju za spasenje naše braće, za posvećenje i vječnu sreću naših sestara.

          Naš Gospodin je rekao: što činite jednom najmanjemu, da Njemu činimo. Gospodin će nas na sudnjem danu suditi po djelima ljubavi i djelima milosrđa, a osobito po duhovnim djelima milosrđa.

          »Imao sam glad milosrđa, imao sam žeđu pravednosti, bio sam zapušten, bio sam zaboravljen; uništen od kušnja, potreban Boga i niste me upravili k Njemu, duhovno iznemogao i niste me pomogli.«

          Oh! Koliko duša trpi, a ti ostaješ hladna, bezdušna. Misli na zadnji Sud Božji i na riječi: »Odlazite od mene prokleti.«

          Zato mile moje svakome, osobito bližnjemu koji su uz nas, činimo djela milosrđa i ljubavi. Vježbajmo se posebno ovu godinu u djelima ljubavi i milosrđa; osobito se vježbajmo u srdačnoj ljubežljivosti jedna s drugom. – Ostavile smo sve i došle u ovu Družbu »Kćeri Milosrđa« da činimo djela ljubavi i milosrđa.

          Zato kćeri moje uprimo sve sile, još ovo malo vremena što nam ostaje, da vršimo svetu Volju u djelima ljubavi i milosrđa.

          Mislim da je ovo moja, kao vrhovne Glavarice, zadnja preporuka, pa vas sve molim u Isusu: »Ljubite Gospodina našega, ljubite se među sobom, ljubite i čuvajte milu Družbu, čuvajte i usavršavajte njezin duh, duh ljubavi i duh poniznosti… Nek prije sve propadne, ali ljubav nek ostane. Budite anđeli stražari jedinstva, ljubavi i sloge, ljubav će sve na takav način održati i usavršiti.«

          Zato molim da sve ostanete jedno u Isusu, kako je On sam molio..

          Kao vaša duhovna Majka, ostajem uvijek s Vama za sve duhovne stvari. S Isusom u duhu, uvijek ću biti sjedinjena s Vama, prateći Vas u svim Vašim radovima za napredak Družbe i spasenje povjerenih Vam duša.

 

          Mile moje svima Vam zahvaljujem na ljubaznim čestitkama.

          Ljubeći i grleći jednu po jednu, blagoslivljajući Vas, misliti će za Vas Vaša duhovna Majka. Sve za Isusa, na slavu Nebeskog Oca!

  Novosti