IZABRANA NOVA PROVINCIJALNA UPRAVA

Dana 1. srpnja 2012. u Blatu na Korčuli, na V. redovitom provincijalnom kapitulu Družbe Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, provincije Krista Kralja, izabrana je nova provincijalna uprava za slijedeće trogodište. Za provincijalnu predstojnicu na drugo trogodište izabrana je S.M. Nelija Pavlović. Provincijalne vijećnice su: S.M. Jasminka Gašparović, zamjenica, S.M. Irena Bajan, S.M. Vianeja Kustura, S.M. Patricija Jurić.

Molimo da ih u radu i zalaganju za dobro Družbe, Crkve i naroda prati zagovor blažene utemeljiteljice Marije Propetog Petković kako bi otvorene vodstvu Duha Svetoga otkrivale volju Božju i vodile svoju zajednicu u franjevačkoj malenosti, otvorenosti i radosti

  Novosti