06.06.2023.

Obilježavanje 20 godina od beatifikacije bl. Marije Propetog Isusa Petković koje je bilo u Dubrovniku 6. lipnja 2003. godine.

O ovoj obljetnici organizirat će se zahvalno hodočašće u Rim od 21.-26. lipnja 2023.

Program hodočašća i prijave
  Najave